Optimale behandeling van hartfalen met SaniQ

Optimale behandeling van hartfalen met SaniQ

SaniQ OS is het innovatieve platform voor medische telemonitoring van patiënten met hartfalen (patiëntenbewaking op afstand). 

3 stappen naar harttelemonitoring

Met SaniQ kunt u snel beginnen met telemonitoring van uw hartfalenpatiënten en profiteren van de nieuwe extrabudgettaire vergoedingsposten in de EBM.

Stap 1

1. SaniQ aansluiten

SaniQ is compatibel met alle gangbare praktijksystemen en is al voorgeïnstalleerd in CompuGroup Medical systemen.

Stap 2

2. patiënten identificeren

Geschikte patiënten identificeren die voldoen aan de medische vereisten voor telemonitoring in HI.

Stap 3

3. telemonitoring starten

Stel uw in aanmerking komende HI-patiënten voor aan de patiëntenapp en begin met de telemonitoring van hun vitale functies.

Vereisten voor vergoeding (volgens QS-V TmHi*):

Ontvang een extrabudgettaire vergoeding van in totaal 1.356,24 € per behandeling per jaar:

 1. GOP 13583: Begeleiding en voorlichting van patiënten over telemonitoring
  10,92 € (95 punten, 1x in geval van ziekte)
 2. GOP 40910: Vast tarief voor de vereiste basisuitrusting met externe meetapparatuur
  68,00 € (1x per behandelingsgeval)
 3. GOP 13586: Telemonitoring bij hartfalen met behulp van externe meetapparatuur
  241,32 € (2.100 punten, 1x in behandelingsgeval)
 4. optionele GOP 13587: Toeslag op GOP 13586 voor intensievere telemonitoring in het weekend en op feestdagen
  27,01 € (235 punten, 1x in behandelingsgeval)

Voor telemonitoring bij hartfalen moeten patiënten aan de volgende criteria voldoen:

 • NYHA II of NYHA III met een ejectiefractie < 40%
 • De patiënt heeft een geïmplanteerd hartapparaat (ICD, CRT-P, CRT-D) of is in de afgelopen 12 maanden in het ziekenhuis opgenomen voor hartdecompensatie.
 • Patiënt:in wordt behandeld volgens de richtlijnen
 • De patiënt is cognitief, fysiek en technisch in staat om deel te nemen aan telemonitoring.

Met SaniQ voldoet u aan alle technische vereisten volgens de QSV Telemonitoring bij Hartfalen 2022:

 • Voor uw patiënten ontvangt u hoogwaardige  externe meters voor het registreren van lichaamsgewicht, elektrische hartactie en bloeddruk.
 • De apparaten kunnen worden aangesloten op de SaniQ patiëntenapp via Bluetooth, zodat de gemeten vitale waarden rechtstreeks naar de app worden verzonden.
 • Vanuit de app worden de waarden rechtstreeks overgebracht naar de SaniQ Praktijk Software met behulp waarvan u en uw praktijkteam telemonitoring uitvoeren.

Als cardioloog kunt u telemonitoring bij hartfalen gebruiken als de primaire behandelend arts en in de rol van een Telegeneeskundig Centrum (TMZ) Afrekenen.

De Goedkeuring als TMZ kan op verzoek verkregen worden bij uw Vereniging van Wettelijke Ziektekostenverzekeringsartsen, als u werkt als panelarts of in een MVZ van een panelarts en ritme-implantaatcontroles aanbiedt.

Wij ondersteunen u graag bij het aanvragen van toelating!

*Overeenkomst kwaliteitsborging telemonitoring bij hartfalen. Uitgegeven door: Kassenärztliche Bundesvereinigung & GKV-Spitzenverband, 2022. 

Nu aanvragen: gratis live demo

Met SaniQ voldoet u aan alle technische & wettelijke vereisten om te profiteren van de extrabudgettaire beloningsmogelijkheden in de EBM.

Win-win voor u en uw patiënten

Cardiologische praktijken en hun patiënten hebben evenveel baat bij telemonitoring bij hartfalen.

1. op gegevens gebaseerde therapie

Verkrijg een complete digitale geschiedenis van de metingen van uw patiënten:

2. therapie digitaal regelen

Herken en behandel hartdecompensaties in een vroeg stadium:

3. intersectorale uitwisseling

Communiceer met collega's op een gegevensbeschermingsconforme en sectoroverschrijdende manier:

4. efficiënt communiceren

Communiceer digitaal met uw patiënten om frequente kantoorbezoeken te verminderen:

SaniQ voor de cardiologiepraktijk

Medisch hulpmiddel klasse I

veilige gegevensbescherming

Kan snel in uw praktijksysteem worden geïntegreerd

gecertificeerd volgens ISO 27001

Ons aantrekkelijke prijsmodel:

nl_BENederlands (België)