Optimal behandling av hjärtsvikt med SaniQ

Optimal behandling av hjärtsvikt med SaniQ

SaniQ OS är den innovativa plattformen för medicinsk fjärrövervakning av patienter med hjärtsvikt (remote patient monitoring). 

3 steg till telemonitorering av hjärtat

Med SaniQ kan du snabbt börja med telemonitorering av dina hjärtsviktspatienter och dra nytta av de nya extrabudgetära ersättningsposterna i EBM.

Steg 1

1. Anslut SaniQ

SaniQ är kompatibelt med alla vanliga praktiksystem och är redan förinstallerat i CompuGroup Medicals system.

Steg 2

2. identifiera patienter

Identifiera lämpliga patienter som uppfyller de medicinska kraven för telemonitorering i HI.

Steg 3

3. starta telemonitorering

Introducera dina berättigade HI-patienter till patientappen och börja telemonitoreringen av deras vitalparametrar.

Krav på ersättning (enligt QS-V TmHi*):

Erhålla extrabudgetär ersättning på totalt 1.356,24 € per behandling per år:

 1. GOP 13583: Vägledning och utbildning av patienter om telemonitorering
  10,92 € (95 poäng, 1x i händelse av sjukdom)
 2. GOP 40910: Schablonbelopp för den nödvändiga grundutrustningen med externa mätinstrument
  68,00 € (1x per behandlingstillfälle)
 3. GOP 13586: Telemonitorering vid hjärtsvikt med hjälp av externa mätinstrument
  241,32 € (2.100 poäng, 1x i behandlingsfall)
 4. valfri GOP 13587: Tillägg till GOP 13586 för intensifierad telemonitorering under helger och helgdagar
  27,01 € (235 poäng, 1x i behandlingsfall)

För telemonitorering vid hjärtsvikt måste patienterna uppfylla följande kriterier:

 • NYHA II eller NYHA III med en ejektionsfraktion < 40%
 • Patienten har en implanterad hjärtenhet (ICD, CRT-P, CRT-D) eller har vårdats på sjukhus för hjärtdekompensation under de senaste 12 månaderna.
 • Patient:in behandlas enligt riktlinjer
 • Patienten är kognitivt, fysiskt och tekniskt kapabel att delta i telemonitoring.

Med SaniQ uppfyller du alla tekniska krav enligt QSV Telemonitoring in Heart Failure 2022:

 • För dina patienter kommer du att få högkvalitativa  externa mätare för registrering av kroppsvikt, elektrisk hjärtverksamhet och blodtryck.
 • Enheterna kan anslutas till SaniQ patient-app via Bluetooth så att de uppmätta vitalparametrarna överförs direkt till appen.
 • Från appen överförs värdena direkt till SaniQ programvara för praxis med hjälp av vilken du och ditt praktikteam utför telemonitorering.

Som kardiolog kan du använda telemonitorering vid hjärtsvikt som primär behandlande läkare och i rollen som Centrum för telemedicin (TMZ) Sätt igång.

Den Godkännande som TMZ kan erhållas på begäran från din förening för lagstadgade sjukförsäkringsläkare, om du arbetar som en SHI-ackrediterad läkare eller i en SHI-ackrediterad MVZ och erbjuder kontroller av rytmimplantat.

Vi hjälper dig gärna att ansöka om antagning!

*Avtal om kvalitetssäkring av telemonitorering vid hjärtsvikt. Utgiven av: Kassenärztliche Bundesvereinigung & GKV-Spitzenverband, 2022. 

Begär nu: gratis live demo

Med SaniQ uppfyller du alla tekniska och regulatoriska krav för att dra nytta av den extrabudgetära ersättningspotentialen i EBM.

Win-win för dig och dina patienter

Kardiologimottagningar och deras patienter drar lika stor nytta av telemonitorering vid hjärtsvikt.

1. Databaserad terapi

Få en komplett digital historik över dina patienters mätningar:

2. styra terapin digitalt

Upptäck och behandla hjärtdekompensationer tidigt:

3. Utbyte mellan sektorer

Kommunicera med kollegor på ett dataskyddskompatibelt och sektorsövergripande sätt:

4. kommunicera effektivt

Kommunicera digitalt med dina patienter för att minska antalet kontorsbesök:

SaniQ för kardiologiska kliniker

Medicinteknisk produkt klass I

säkert dataskydd

Kan snabbt integreras i ditt praktiksystem

certifierad enligt ISO 27001

Vår attraktiva prismodell:

sv_SESvenska