Otisk

Informace podle § 5 TMG

Qurasoft GmbH
Im Metternicher Feld 30c
D-56072 Koblenz na Rýně

Obchodní rejstřík: HRB 24744
Rejstříkový soud: Místní soud Koblenz

Zastoupená:
Erwin Junker, Tobias Hastenteufel a Artur Schens

Kontakt

Telefon: (+49) 261 - 134 986 0
E-mail: kontakt@qurasoft.de

DIČ PRO DPH

Identifikační číslo pro daň z obratu podle § 27a zákona o dani z obratu:
DE301340994

Řešení sporů v EU

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr. Naši e-mailovou adresu najdete v tiráži výše.

Řešení spotřebitelských sporů/univerzální rozhodčí komise

Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou rozhodčí komisí.

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb neseme odpovědnost za vlastní obsah těchto stránek v souladu s obecnými právními předpisy podle § 7 odst. 1 německého zákona o telemédiích (TMG). Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo ukládané informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.

Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací v souladu s obecnými právními předpisy tím nejsou dotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíte o konkrétním porušení. Pokud se o takovém porušení dozvíme, neprodleně tento obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv.

Proto za tento externí obsah nemůžeme převzít žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek je vždy zodpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době odkazování zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. Nezákonný obsah nebyl v době odkazování rozpoznán.

Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních důkazů o porušení zákona přiměřená. Pokud se o porušení zákona dozvíme, takové odkazy neprodleně odstraníme.

Autorská práva

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovateli stránek podléhají německému autorskému právu. Kopírování, zpracování, šíření a jakýkoli způsob využití nad rámec autorského práva vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce.

Stahování a kopírování této stránky je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah této stránky nebyl vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Zejména obsah třetích stran je takto označen. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Pokud se o porušení autorských práv dozvíme, takový obsah neprodleně odstraníme.

cs_CZČeština