Jälg

Teave vastavalt TMG § 5

Qurasoft GmbH
Im Metternicher Feld 30c
D-56072 Koblenz Reini ääres

Äriregister: HRB 24744
Registrikohus: Koblenzi kohalik kohus

Esindab:
Erwin Junker, Tobias Hastenteufel ja Artur Schens

Kontakt

Telefon: (+49) 261 - 134 986 0
E-post: kontakt@qurasoft.de

KÄIBEMAKSU IDENTIFITSEERIMISNUMBER

Müügimaksu identifitseerimisnumber vastavalt Saksa müügimaksuseaduse § 27 a:
DE301340994

ELi vaidluste lahendamine

Euroopa Komisjon pakub veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Meie e-posti aadressi leiate ülalpool olevast jäljendist.

Tarbijavaidluste lahendamine / Üldine vahekohus

Me ei soovi ega ole kohustatud osalema vaidluste lahendamise menetluses tarbijakohtus.

Vastutus sisu eest

Teenusepakkujana vastutame nendel lehekülgedel oleva sisu eest vastavalt Saksamaa telemediaseaduse (TMG) paragrahvi 7 lõike 1 üldistele õigusaktidele. Vastavalt TMG §-dele 8-10 ei ole me teenusepakkujana siiski kohustatud jälgima kolmandate isikute edastatud või salvestatud teavet ega uurima asjaolusid, mis viitavad ebaseaduslikule tegevusele.

See ei mõjuta kohustust eemaldada või blokeerida teabe kasutamine vastavalt üldistele seadustele. Vastutus selles osas on siiski võimalik alles alates konkreetsest rikkumisest teadasaamisest. Kui me saame teada vastavatest rikkumistest, eemaldame selle sisu viivitamatult.

Vastutus linkide eest

Meie pakkumine sisaldab linke kolmandate isikute välistele veebisaitidele, mille sisu me ei mõjuta.

Seetõttu ei saa me võtta mingit vastutust selle välise sisu eest. Lingitud lehekülgede sisu eest vastutab alati vastav teenusepakkuja või operaator. Lingitud lehekülgi kontrolliti linkimise ajal võimalike õigusrikkumiste suhtes. Ebaseaduslik sisu ei olnud linkimise ajal tuvastatav.

Siiski ei ole lingitud lehekülgede sisu pidev kontrollimine mõistlik ilma konkreetsete tõenditeta seaduse rikkumise kohta. Kui meile saab teatavaks mõni seaduserikkumine, eemaldame sellised lingid viivitamatult.

Autoriõigus

Veebisaidi operaatorite poolt nendel lehekülgedel loodud sisu ja teosed kuuluvad Saksamaa autoriõiguse alla. Paljundamine, töötlemine, levitamine ja igasugune kasutamine väljaspool autoriõiguse piire nõuab vastava autori või looja kirjalikku nõusolekut.

Selle lehekülje allalaadimine ja koopiate tegemine on lubatud ainult isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks. Kuivõrd selle lehekülje sisu ei ole loodud operaatori poolt, austatakse kolmandate isikute autoriõigusi. Eelkõige on kolmandate isikute sisu tähistatud. Kui te siiski avastate autoriõiguste rikkumise, teavitage meid sellest. Kui me saame teada rikkumistest, eemaldame sellise sisu kohe.

etEesti