Nu berekenen: Vergoeding voor telemonitoring voor hartfalen

Nieuwe honorariumschema-items (GOP) in de uniforme beoordelingsschaal (EBM) regelen de facturering van telemonitoring bij hartfalen. U kunt hier te weten komen welke vergoeding u als cardioloog kunt verwachten.

Sinds januari 2022 zijn er nieuwe telegeneeskundige diensten beschikbaar in de EBM die cardiologen kunnen factureren. 

Bedrag van de vergoeding: De nieuwe GOP's in detail

Als u alle mogelijkheden uitput, kunt u maximaal 1.356,24 € per patiënt:in/jaar rekening. Dit cijfer is het resultaat van de volgende kostenposten in de EBM:

Vermogen

Vergoeding

GOP 13583: Begeleiding en voorlichting van patiënten over telemonitoring

10,92 € (95 punten, 1x per jaar)

GOP 40910: Vast tarief voor de vereiste basisuitrusting met externe meetapparatuur

68,00 € (1x per kwartaal)

GOP 13586: Telemonitoring bij hartfalen met behulp van externe meetapparatuur

241,32 € (2100 punten, 1x per kwartaal)

GOP 13587 (optioneel): Toeslag op GOP 13586 voor intensievere telemonitoring in het weekend en op feestdagen

27,01 € (235 punten, 1x per kwartaal)

Bereken nu: Uw mogelijke beloning

Uw specifieke vergoeding hangt af van de diensten die u als cardiologische praktijk levert in het kader van telemonitoring, en van het aantal patiënten met hartfalen dat gebruik maakt van de telemonitoring. medische voorwaarden voor telemonitoring.

Technische en wettelijke vereisten

Om volledig te kunnen profiteren van de vergoedingsopties, moeten cardiologische praktijken aan bepaalde voorwaarden voldoen Regelgeving en technische vereisten vervullen.

U hebt in wezen 3 dingen nodig:

  1. een erkenning als telegeneeskundig centrum (TMZ)
  2. een software voor telemonitoring
  3. Externe meetapparatuur voor de patiënten

Met de SaniQ software voor telemonitoring u voldoet aan alle technische, wettelijke en gegevensbeschermingsvereisten en krijgt ook hulp bij TMZ-goedkeuring en uitgebreide ondersteuning bij het opzetten en onderhouden van de technische infrastructuur.

Bronnen:

Kassenärztliche Bundesvereinigung & GKV-Spitzenverband: Overeenkomst kwaliteitsborging telemonitoring bij hartfalen. 2022. 

Telemonitoring met SaniQ

Deze artikelen kunnen interessant voor u zijn:

Mann misst seinen Blutdruck
tijdschrift

Casestudie: Telemonitoring voorkomt hartdecompensatie

Een concreet geval van een cardiologische groepspraktijk in Krefeld laat zien hoe telemonitoring van belangrijke vitale functies en directe communicatie met patiënten kan helpen om kritieke gebeurtenissen in een vroeg stadium te identificeren en te behandelen.

Lees meer "
nl_BENederlands (België)