SaniQ-Logo_blau_kl

Platform voor externe patiëntbewaking

SaniQ OS is een zeer aanpasbaar softwareplatform dat in veel scenario's voor telemonitoring van mensen met chronische ziekten kan worden geïntegreerd. Het biedt artsen nieuwe mogelijkheden om in realtime betrouwbare gegevens te genereren voor betere behandelbeslissingen en onderzoeksresultaten.

Hoe SaniQ werkt

Het SaniQ platform werkt in combinatie met een patiëntenapp en de webgebaseerde software "SaniQ Praxis" voor artsen en hun praktijkteam. 

saniq-app

Patiënten app

Patiënten downloaden de app op hun smartphone en meten hun vitale functies zelfstandig met externe meetapparaten, die via Bluetooth rechtstreeks naar de app worden verzonden.

saniq-praxis

Software voor de praktijk

De gegevens worden rechtstreeks van de app naar de SaniQ praktijksoftware verzonden. Via het dashboard van de software kunnen artsen te allen tijde de gezondheidsstatus van de patiënt in de gaten houden.

Wat is SaniQ?

SaniQ is een softwareplatform dat geïntegreerd is in gangbare praktijksystemen voor bewaking op afstand en telemonitoring. Het platform verbindt artsen met hun patiënten via een patiëntenapp en een webapplicatie voor de dokterspraktijk. 

SaniQ stelt artsen in staat om belangrijke vitale functies van hun patiënten naadloos te bewaken. Kritieke gebeurtenissen kunnen zo in een vroeg stadium worden opgespoord.

Artsen ontvangen een bericht als de vitale functies van de patiënt afwijken van de limieten die individueel voor hen zijn ingesteld.

Artsen kunnen het medicatieplan van hun patiënten aanpassen aan hun behoeften.

Artsen kunnen hun patiënten vragen om regelmatig vragenlijsten in te vullen, bijvoorbeeld om hun subjectieve welzijn te beoordelen.

Laboratoriumresultaten, bevindingen en andere documenten van patiënten kunnen worden verzameld en centraal worden beheerd in de gezondheidsmap.

SaniQ stelt artsen en patiënten in staat om rechtstreeks met elkaar in contact te komen via chat en videoconsult.

Hoogwaardige externe meetapparaten (bijv. ECG-apparaten, bloeddrukmeters, spirometers) kunnen via Bluetooth worden aangesloten op de SaniQ patiëntenapp. De meetwaarden worden overgebracht naar de app en van daaruit rechtstreeks naar het dashboard van uw SaniQ-praktijk, waar ze duidelijk worden weergegeven voor u en uw medewerkers.

Artsen kunnen de co-pilootfunctie gebruiken om een second opinion te verkrijgen en tijdelijk meetwaardegeschiedenissen delen met andere artsen (sectoroverschrijdend en in overeenstemming met de regelgeving voor gegevensbescherming).

Een interface maakt gepseudonimiseerde en geanonimiseerde gegevensuitwisseling met externe systemen (bijv. ZIS-systemen) mogelijk.

Bekijk demo

Bekijk de video voor een introductie van de belangrijkste functies van de SaniQ Praxis software.

Video afspelen

Hoe SaniQ werkt

Het SaniQ platform werkt in combinatie met een patiëntenapp en de webgebaseerde software "SaniQ Praxis" voor artsen en hun praktijkteam. 

SaniQ Praktijk

Artsen en hun praktijkteam kunnen eenvoudig inloggen op SaniQ Praxis via een internetbrowser. Het dashboard geeft hen een constant overzicht van de gezondheidstoestand van hun patiënten.

Via SaniQ Praxis kunnen medische praktijken bijvoorbeeld:

  • Kritieke gebeurtenissen in een vroeg stadium herkennen (bijv. decompensaties of exacerbaties)
  • Neem indien nodig snel contact met ons op
  • Het medicatieplan van de patiënt aanpassen
  • Bevindingen delen met andere behandelende artsen

De hele verscheidenheid van geneeskunde op afstand - in één platform!

SaniQ is geïntegreerd in de AIS-systemen van CompuGroup (andere systemen op aanvraag).

Een interface maakt gepseudonimiseerde en geanonimiseerde gegevensuitwisseling met externe systemen (bijv. ZIS-systemen) mogelijk.

Artsen ontvangen een bericht als de vitale functies van de patiënt afwijken van de limieten die individueel voor hen zijn ingesteld.

Bloeddruk is een van de tien vitale functies die patiënten in SaniQ kunnen opslaan met behulp van externe meetapparaten.

SaniQ stelt artsen en patiënten in staat om rechtstreeks met elkaar in contact te komen via chat en videoconsult.

Artsen kunnen de co-pilootfunctie gebruiken om een second opinion te verkrijgen en tijdelijk meetwaardegeschiedenissen delen met andere artsen (sectoroverschrijdend en in overeenstemming met de regelgeving voor gegevensbescherming).

De gegevens die in SaniQ worden verzameld, kunnen op elk gewenst moment in een machinaal leesbaar formaat worden gedownload via de software van SaniQ Praxis.

SaniQ voldoet aan de hoogste Europese veiligheidsnormen voor gegevensbescherming.

Een extern ECG-apparaat kan via Bluetooth worden verbonden met de SaniQ patiëntenapp. De gemeten waarden worden dan automatisch opgeslagen in de app.

Via de SaniQ patiëntenapp kunt u patiënten regelmatig vragenlijsten laten invullen, bijv. PREM's, PROM's of vragenlijsten om meer te weten te komen over hun huidige welzijn.

Laboratoriumresultaten, bevindingen en andere patiëntdocumenten kunnen worden verzameld en centraal worden beheerd in de gezondheidsmap van de SaniQ Praktijk Software.

Met SaniQ kunnen cardiologen hartfalenpatiënten telemonitoren (vanaf 1.1.2022 extrabudgettair factureerbaar).

Artsen kunnen de co-pilootfunctie gebruiken om een second opinion te verkrijgen en tijdelijk meetwaardegeschiedenissen delen met andere artsen (sectoroverschrijdend en in overeenstemming met de regelgeving voor gegevensbescherming).

Een interface maakt gepseudonimiseerde en geanonimiseerde gegevensuitwisseling met externe systemen (bijv. ZIS-systemen) mogelijk.

SaniQ maakt op maat gemaakte studieontwerpen met betere resultaten mogelijk door middel van hoge gegevensdichtheid in alle fasen van uw onderzoek.

" meer informatie

Of het nu gaat om ademfrequentie, FEV1, FVC of piekflow - SaniQ kan worden gekoppeld aan overeenkomstige sensoren en toont u het verloop van de waarden als een beschrijvend diagram. 

Artsen kunnen het medicatieplan van hun patiënten aanpassen aan hun behoeften.

SaniQ is een gecertificeerd medisch hulpmiddel van klasse I.

Met SaniQ kunt u belangrijke vitale functies (bijv. bloeddruk, longfunctie, hartslag) van uw patiënten of vrijwilligers bewaken om in realtime medische gegevens te genereren en kritieke gebeurtenissen (bijv. exacerbaties of decompensaties) in een vroeg stadium te detecteren.

Hoogwaardige externe meetapparaten (bijv. ECG-apparaten, bloeddrukmeters, spirometers) kunnen via Bluetooth met de SaniQ patiëntenapp worden verbonden. De waarden die door uw patiënten worden gemeten, worden doorgestuurd naar de app en van daaruit rechtstreeks naar het dashboard van uw SaniQ-praktijk, waar ze duidelijk worden weergegeven voor u en uw medewerkers.

SaniQ stelt artsen in staat om belangrijke vitale functies van hun patiënten naadloos te bewaken. Kritieke gebeurtenissen kunnen zo in een vroeg stadium worden opgespoord.

SaniQ stelt artsen en patiënten in staat om rechtstreeks met elkaar in contact te komen via chat en videoconsult.

De volgende vitale functies kunnen door patiënten in SaniQ worden opgeslagen met behulp van meetapparatuur:

  • Lichaamsgewicht
  • Stappen
  • Bloeddruk
  • Hartslag
  • Longfunctie (piekstroom, FEV1, FVC, ademhalingsfrequentie)

... en wat hebt u nodig?

Wij hebben flexibele oplossingen voor uw behoeften!
Laten we het over uw projecten hebben:

nl_BENederlands (België)