Cardiale telemonitoring voor hartfalen

Cardiologische praktijken kunnen sinds 2022 telemonitoring voor chronisch hartfalen in rekening brengen. Wij laten u zien hoe u aan de vereisten kunt voldoen, extra-budgettaire vergoedingen kunt ontvangen (EBM en GOÄ) en waar u op moet letten bij het kiezen van een softwareleverancier voor telemonitoring.

Telemonitoring Grafik

Met telemonitoring voor hartfalen is het mogelijk om nieuwe cardiologische diensten te factureren via de EBM sinds een G-BA besluit in januari 2022 en ook via de GOÄ sinds januari 2024. Hier profiteren zowel patiënten als cardiologen van. 

Wat is het voordeel van telemonitoring bij hartfalen?

Indicatie

Patiënten moeten aan deze vereisten voldoen:

 • Stadium NYHA II of NYHA III met een ejectiefractie < 40%
 • De patiënt heeft een geïmplanteerd hartapparaat (ICD, CRT-P, CRT-D) of is in de afgelopen 12 maanden in het ziekenhuis opgenomen voor hartdecompensatie.
 • De patiënt is cognitief, fysiek en technisch in staat om deel te nemen aan telemonitoring.
Medisch voordeel (op bewijs gebaseerd)1:
 • Vermindering van hartdecompensaties (zie Casestudy)
 • Vermindering van ziekenhuisverblijven
 • Verbeterde overlevingskans

Voordelen voor patiënten:

 • Medische zorg in de buurt
 • Meer veiligheid in het dagelijks leven
 • Een beter begrip van de ziekte

Voordelen voor cardiologen:

 • Betere gegevensbasis voor behandelingsbeslissingen
 • Efficiënte vorm van zorg verlicht de druk op de praktijkactiviteiten
 • Extrabudgettaire vergoeding

Bezoldiging buiten de begroting om:

 •  max. € 1.356,24 per patiënt/jaar

Ontdek hoe u telemonitoring via EBM en GOÄ kunt factureren en bereken uw potentiële extra inkomsten met onze vergoedingscalculator. 

U moet aan deze vereisten voldoen

Om als cardiologische praktijk telemonitoring bij hartfalen te kunnen aanbieden, hebt u 3 dingen nodig:

1. accreditatie als telegeneeskundig centrum (TMZ)

Bij telemonitoring worden gezondheidsgegevens van patiënten verzameld (met externe meetapparatuur of invasieve apparaten) en vervolgens via een zender naar een telegeneeskundig centrum (TMZ) verzonden. Als cardioloog kunt u de taken van het TMZ op u nemen als u als TMZ gecertificeerd bent door uw vereniging van wettelijk ziekenfondsartsen (KV). Dit geeft u het voordeel dat u de taken die u op zich neemt in rekening kunt brengen via de nieuwe GOP's in de EBM. wetsvoorstel extrabudgettair kan.

In het kader van certificering moeten cardiologen bepaalde professionele en technische eisen aan de KV bewijzen.

Vereisten voor toelating als TMZ:

1. Gediplomeerd specialist voor interne geneeskunde en cardiologie

2. Deelname aan door de SHI geaccrediteerde medische zorg of werk in een door de SHI geaccrediteerde MVZ (volgens § 95 SGB V)

3. Goedkeuring volgens de kwaliteitsborgingsovereenkomst (QA-overeenkomst) Ritme-implantaatcontrole

4. Bewijs dat wordt voldaan aan de eisen voor technische apparatuur in overeenstemming met de overeenkomst voor kwaliteitsborging voor telemonitoring bij hartfalen (§5)

De belangrijkste taken van een telegeneeskundig centrum:

 • De geschiktheidstest van de patiënten voor telemonitoring met betrekking tot de medische vereisten aan het begin van de behandeling.
 • Voorziening en onderhoud van de technische infrastructuur (meestal gedekt door de leverancier van de telemonitoring software)
 • patiënten begeleiden bij het gebruik van de benodigde software en technologie
 • de digitale bewaking en professionele beoordeling van binnenkomende gezondheidsgegevens

Met onze SaniQ HERZ software voor telemonitoring u voldoet aan alle technische, wettelijke en gegevensbeschermingsvereisten. U krijgt ook ondersteuning bij de autorisatie als TMZ en uitgebreide ondersteuning bij het opzetten en onderhouden van de technische infrastructuur.

SaniQ Plattform Herzinsuffizienz Monitoring

"Telemonitoring met SaniQ is als een Beschermend schild voor de patiënten."

Ralph Rüdelstein, MD

Hoofdarts van de afdeling Interne geneeskunde
in het St. Nikolaus Stiftziekenhuis in Andernach

Digitale telemonitoring voor hartfalen maakt sinds 2022 deel uit van de standaardzorg. Wij vragen Dr. Ralph Rüdelstein, hoofdarts op de afdeling Interne geneeskunde van het St. Nikolaus Stiftziekenhuis in Andernach, hoe het in de praktijk werkt.

1 Wat zijn de medische voordelen van telemonitoring bij hartfalen?

Dr. Rüdelstein, MD: Door patiënten met hartfalen via telemonitoring te volgen, kunnen we complicaties veel eerder herkennen en de medicatie dienovereenkomstig aanpassen of de dosering verhogen. Dit levert ons belangrijke informatie op waarmee we bijvoorbeeld hartdecompensatie kunnen voorkomen en risicopatiënten betere zorg kunnen bieden.


2 Hoe wordt telemonitoring door de betrokkenen ontvangen?

Dr. Rüdelstein, MD: Voor de aangesloten patiënten is telemonitoring een soort beschermend schild: ze kunnen erop vertrouwen dat we direct en adequaat kunnen ingrijpen in geval van abnormale waarden. Dit creëert veiligheid en daar profiteren deze patiënten van!


3 Wat zijn uw ervaringen vanuit medisch oogpunt?

Dr. Rüdelstein, MD: We kunnen heel goed overweg met het SaniQ telemonitoring platform. Het grote voordeel van telemonitoring is dat ik zelf kan organiseren wanneer ik naar het platform kijk - het is alleen belangrijk dat ik (of een personeelslid) de tijd vind om het één keer per dag te doen - en dat doe ik!

2. software voor telemonitoring

Voor telemonitoring hebt u software nodig zoals SaniQ. De software registreert de gezondheidsgegevens van de patiënt en stelt cardiologische praktijken in staat om patiënten op afstand te monitoren - met andere woorden, het is de Het hart van telezorg. De software wordt ook gebruikt om de verzamelde persoonlijke en gezondheidsgerelateerde gegevens op te slaan.

De kwaliteitsborgingsovereenkomst "Telemonitoring bij hartfalen" omvat het volgende Vereisten voor de telemonitoring software vermeld:

 • Voldoen aan vereisten voor gegevensbescherming
 • Geschikt voor dagelijkse volledige gegevenstransmissie
 • Geschikt voor het instellen van patiëntspecifieke grenswaarden en voor het geven van waarschuwingen wanneer grenswaarden worden overschreden of niet worden bereikt

Hier moet u ook op letten bij het kiezen van een provider:

Bewaking van hartfalen.

Eindelijk gemakkelijk met SaniQ HERZ

Digitale bewaking van hartfalen.

Eindelijk gemakkelijk met SaniQ HERZ

3. externe meetapparatuur voor de patiënten

Als onderdeel van telemonitoring voor hartfalen worden vitale parameters geregistreerd met geïmplanteerde hartunits of externe meetapparaten. Beide zijn mogelijk met SaniQ.

Bij bewaking met externe meetapparatuur 3 Vitale functies opgenomen: 

 • Lichaamsgewicht
 • elektrische hartslag
 • Bloeddruk

Daarom geven we patiënten een ECG-apparaat, een bloeddrukmeter en een weegschaal mee naar huis. Dit zijn ultramoderne sensorsystemen die de gemeten waarden onmiddellijk na de meting automatisch analyseren. per mobiele telefoon in uw praktijksysteem. Dit maakt het omslachtige en foutgevoelige koppelen van apparaten via Bluetooth overbodig voor patiënten.

Conclusie

Vanuit medisch en budgettair oogpunt is het voor cardiologische praktijken de moeite waard om het onderwerp niet langer uit te stellen en te beginnen met harttelemonitoring.

Hebt u nog vragen? Dan hebben wij onder dit artikel een FAQ met veelgestelde vragen over telemonitoring voor u samengesteld. Als u nog meer vragen hebt, helpen en adviseren wij u ook graag op elk gewenst moment via onze Contactformulier of via onze hotline:

+49 261 13 498 698

Bronnen:

 1. Anker SD, Koehler F, Abraham WT (2011) Telegeneeskunde en beheer op afstand van patiënten met hartfalen. Lancet 378:731-739
 2. Kassenärztliche Bundesvereinigung & GKV-Spitzenverband: Overeenkomst kwaliteitsborging telemonitoring bij hartfalen. 2022. 
MFA bei der Arbeit mit SaniQ

Veelgestelde vragen over telemonitoring met SaniQ

Zodra u geschikte kandidaten voor telemonitoring hebt geïdentificeerd, vraagt u hun toestemming voor deelname en maakt u een patiëntenprofiel aan in SaniQ.

SaniQ is geïntegreerd in AIS-systemen van CompuGroup Medical (CGM), d.w.z. u kunt de relevante patiëntgegevens voor telemonitoring in SaniQ importeren. Anders voert u gewoon nieuwe patiënten voor telemonitoring in via een invoermasker in SaniQ.

De nieuw geregistreerde patiënten ontvangen vervolgens van ons een startpakket met daarin de drie meetapparaten en een gedetailleerde Instructies voor installatie en gebruik van de meetapparaten en de SaniQ app.

Volgens het G-BA besluit moet u de software minstens één keer per dag controleren om mogelijke kritieke gebeurtenissen voor de betrokken patiënten te bekijken. Deze routinetaak duurt slechts een paar minuten en kan gemakkelijk door uw praktijkteam worden gedaan.

Als zich een kritieke gebeurtenis voordoet, kunt u snel op afstand therapeutische maatregelen nemen en bijvoorbeeld de medicatie aanpassen. Dit neemt zelfs de druk van uw praktijk weg, want u kunt Verminder ongeplande bezoeken aan de praktijk kan. 

Telemonitoring voor hartfalen is Geen noodreactiesysteemdie onmiddellijk ingrijpen in medische noodgevallen vereist. Het wordt gebruikt voor medische bewaking van centrale vitale functies en voor het aanpassen van de therapie in geval van een aanzienlijke verslechtering van de waarden.

Als de waarden van een patiënt verslechteren of het ingestelde standaardbereik overschrijden of onderschrijden, ontvangt u een waarschuwingsbericht via SaniQ. Volgens het G-BA-besluit moet u binnen 48 uur op zo'n kritieke gebeurtenis reageren door contact op te nemen met de patiënt en therapeutische tegenmaatregelen te initiëren.

Volgens het G-BA besluit bent u in het algemeen verplicht om binnen 48 uur na ontvangst van een waarschuwingsbericht in SaniQ te reageren. Weekends en feestdagen zijn echter uitgesloten.

U moet langere afwezigheden (bijv. in geval van vakantie of ziekte) transparant per e-mail communiceren naar uw betrokken patiënten. Veel praktijken vragen patiënten ook om een disclaimer te ondertekenen.

Wij zorgen voor training, logistiek en technische ondersteuning voor u en uw patiënten:

Training: U en uw praktijkteam krijgen een introductie in het gebruik van de SaniQ Praxis software.

Logistiek: De patiënten die u integreert in SaniQ ontvangen van ons een startpakket met de drie meetapparaten en een gedetailleerde Instructies voor installatie en gebruik van de meetapparaten en de SaniQ app. 

Technische ondersteuning: Als u vragen of problemen hebt, staat ons supportteam op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur telefonisch of per e-mail voor u en uw patiënten klaar. Wij zorgen ook voor de functionaliteit of, indien nodig, de vervanging van de meetapparaten.

SaniQ garandeert u de hoogste normen voor gegevensbescherming. De software voldoet aan de GDPR-normen, is ISO-gecertificeerd, heeft een CE-keurmerk en wordt elk jaar gecontroleerd door TÜV. Onze servers bevinden zich uitsluitend in Duitsland. Wij scheiden ook de stamgegevens van patiënten en de gezondheidsgegevens aan de databasezijde. 

Deze artikelen kunnen interessant voor u zijn:

Mann misst seinen Blutdruck
Medische praktijk

Casestudie: Telemonitoring voorkomt hartdecompensatie

Een concreet geval van een cardiologische groepspraktijk in Krefeld laat zien hoe telemonitoring van belangrijke vitale functies en directe communicatie met patiënten kan helpen om kritieke gebeurtenissen in een vroeg stadium te identificeren en te behandelen.

Lees meer "
nl_BENederlands (België)