Odtlačok

Informácie podľa § 5 TMG

Qurasoft GmbH
Im Metternicher Feld 30c
D-56072 Koblenz na Rýne

Obchodný register: HRB 24744
Registračný súd: Miestny súd Koblenz

Zastúpená:
Erwin Junker, Tobias Hastenteufel a Artur Schens

Kontakt

Telefón: (+49) 261 - 134 986 0
E-mail: kontakt@qurasoft.de

IČ DPH

Identifikačné číslo pre daň z obratu podľa § 27a zákona o dani z obratu:
DE301340994

Riešenie sporov v EÚ

Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr. Našu e-mailovú adresu nájdete v tiráži vyššie.

Riešenie spotrebiteľských sporov/univerzálna rozhodcovská rada

Nie sme ochotní ani povinní zúčastniť sa na konaní o riešení sporu pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou.

Zodpovednosť za obsah

Ako poskytovateľ služieb sme zodpovední za vlastný obsah na týchto stránkach v súlade so všeobecnými právnymi predpismi podľa § 7 ods. 1 nemeckého zákona o telemédiách (TMG). Podľa §§ 8 až 10 TMG však nie sme ako poskytovateľ služieb povinní monitorovať prenášané alebo uložené informácie tretích strán alebo vyšetrovať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť.

Povinnosti odstrániť alebo zablokovať používanie informácií v súlade so všeobecnými zákonmi tým nie sú dotknuté. Zodpovednosť v tomto ohľade je však možná až od momentu, keď sa dozviete o konkrétnom porušení. Ak sa o takomto porušení dozvieme, tento obsah okamžite odstránime.

Zodpovednosť za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv.

Preto nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za tento externý obsah. Za obsah odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli v čase prepojenia skontrolované z hľadiska možného porušenia právnych predpisov. Nezákonný obsah nebol v čase prepojenia rozpoznaný.

Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránok však nie je primeraná bez konkrétnych dôkazov o porušení zákona. Ak sa dozvieme o porušení zákona, takéto odkazy okamžite odstránime.

Autorské práva

Obsah a diela vytvorené prevádzkovateľmi stránok na týchto stránkach podliehajú nemeckému autorskému právu. Rozmnožovanie, spracovanie, šírenie a akýkoľvek druh využívania mimo hraníc autorského práva si vyžaduje písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu.

Preberanie a kopírovanie tejto stránky je povolené len na súkromné, nekomerčné použitie. Pokiaľ obsah tejto stránky nevytvoril prevádzkovateľ, rešpektujú sa autorské práva tretích strán. Najmä obsah tretích strán je takto označený. Ak sa napriek tomu dozviete o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Ak sa o porušení dozvieme, takýto obsah okamžite odstránime.

sk_SKSlovenčina