Tryck

Information enligt § 5 TMG

Qurasoft GmbH
Im Metternicher Feld 30c
D-56072 Koblenz vid Rhen

Handelsregister: HRB 24744
Registreringsdomstol: Koblenz Local Court

Företrädd av:
Erwin Junker, Tobias Hastenteufel och Artur Schens

Kontakta

Telefon: (+49) 261 - 134 986 0
E-post: kontakt@qurasoft.de

MOMS-ID

Försäljningsskattenummer enligt § 27 a i den tyska lagen om försäljningsskatt:
DE301340994

Lösning av tvister inom EU

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Du hittar vår e-postadress i avtrycket ovan.

Lösning av konsumenttvister/universell skiljenämnd

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en konsumentskiljenämnd.

Ansvar för innehållet

Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med den allmänna lagstiftningen enligt § 7.1 i den tyska telemedielagen (TMG). Enligt §§ 8-10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att utreda omständigheter som tyder på olaglig verksamhet.

Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med allmänna lagar påverkas inte av detta. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från och med den tidpunkt då man får kännedom om en konkret överträdelse. Om vi får kännedom om motsvarande överträdelser kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part, vars innehåll vi inte har något inflytande över.

Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades vid tidpunkten för länkningen med avseende på eventuella lagöverträdelser. Olagligt innehåll kunde inte identifieras vid tidpunkten för länkningen.

En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig om det inte finns konkreta bevis för brott mot lagen. Om vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

Upphovsrätt

Innehållet och de verk som skapats av webbplatsens operatörer på dessa sidor omfattas av den tyska upphovsrättslagen. Kopiering, bearbetning, distribution och varje form av utnyttjande utanför gränserna för upphovsrättslagen kräver skriftligt samtycke från respektive författare eller skapare.

Nedladdningar och kopior av denna sida är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna sida inte har skapats av operatören respekteras tredje parts upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part är markerat som sådant. Om du ändå skulle få kännedom om ett upphovsrättsintrång, vänligen informera oss om detta. Om vi får kännedom om överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

sv_SESvenska