SaniQ Logo

Платформа за дистанционно наблюдение на пациенти

SaniQ OS ist eine hochadaptierbare, telemedizinische Software Plattform zum Telemonitoring von chronisch kranken Menschen.

Telemonitoring mit SaniQ

Как работи SaniQ

Die SaniQ-Plattform funktioniert im Zusammenspiel aus Sensorik, einer Patienten-App und der webbasierten Software SaniQ Praxis. 

Сензорна технология

Patientin misst Blutdruck

Patient:innen erfassen ihre Vitalparameter mithilfe digitaler Messgeräte, welche die gemessenen Werte in Echtzeit in die SaniQ Plattform übertragen.  

Приложение за пациенти

SaniQ Patienten-App

Über die SaniQ App sehen die Patient:innen den Verlauf ihrer Vitalwerte und können mit ihren Ärzt:innen kommunizieren, Dokumente austauschen, u.v.m. 

Практически софтуер

Arzt nutzt SaniQ Praxis

Die SaniQ Praxis-Software stellt die erfassten Vitalparameter sowie zuvor definierte Grenzwerte für Ärzt:innen und ihr Praxisteam anschaulich dar.

Характеристики

Eine breite Funktionsvielfalt macht SaniQ variabel einsetzbar für zahlreiche Anwendungsfälle. Sie entscheiden, welche Module in Ihrem Anwendungsfall zum Einsatz kommen! 

Infografik SaniQ Funktionen

SaniQ дава възможност на лекарите безпроблемно да следят важните жизнени показатели на своите пациенти. По този начин критичните събития могат да бъдат открити на ранен етап.

Лекарите могат да поискат от пациентите си редовно да попълват въпросници, например за оценка на субективното им благосъстояние.

Лекарите могат да коригират лекарствения план на своите пациенти в зависимост от техните нужди.

SaniQ дава възможност на лекарите и пациентите да контактуват директно помежду си чрез чат и видеоконсултации.

SaniQ е интегриран в системите AIS на CompuGroup (други системи при поискване).

Die in SaniQ gesammelten Daten können über die Praxis Software jederzeit in gängigen Formaten heruntergeladen werden.

Die SaniQ Study Engine ermöglicht die passgenaue Ausrichtung der Plattform an den Studienablauf – von der Baseline-Untersuchung bis zum Ende des Beobachtungszeitraums.

Интерфейсът дава възможност за обмен на псевдонимизирани и анонимни данни с външни системи (напр. системи на HIS).

Лекарите могат да използват функцията "ко-пилот", за да получат второ мнение и временно да споделят историите на измерените стойности с други лекари (в различни сектори и в съответствие с разпоредбите за защита на данните).

SaniQ Devices

Kostenlose Live-Demo

В интерактивна демонстрация на софтуера ще ви покажем как работи нашата RPM платформа SaniQ и какви са ползите от нея. 

Преглед на демо версия

Гледайте видеоклипа, за да се запознаете с най-важните функции на софтуера SaniQ Praxis.

Възпроизвеждане на видео

Как работи SaniQ

Платформата SaniQ работи в комбинация с приложение за пациенти и уеб-базиран софтуер "SaniQ Praxis" за лекари и техния екип в практиката. 

SaniQ Practice

Лекарите и техният екип от практиката могат да влизат в SaniQ Praxis удобно чрез интернет браузър. Информационното табло им дава постоянен поглед върху здравословното състояние на техните пациенти.

Чрез SaniQ Praxis медицинските практики могат например:

  • Разпознаване на критични събития на ранен етап (напр. декомпенсации или обостряния)
  • Свържете се с нас бързо, ако е необходимо
  • Адаптиране на лекарствения план на пациента
  • Споделяне на резултатите с други лекуващи лекари

SaniQ е интегриран в системите AIS на CompuGroup (други системи при поискване).

Интерфейсът дава възможност за обмен на псевдонимизирани и анонимни данни с външни системи (напр. системи на HIS).

Лекарите получават съобщение, ако жизнените показатели на пациента се отклоняват от границите, зададени за тях поотделно.

Кръвното налягане е един от десетте жизнени показатели, които пациентите могат да съхраняват в SaniQ с помощта на външни измервателни устройства.

SaniQ дава възможност на лекарите и пациентите да контактуват директно помежду си чрез чат и видеоконсултации.

Лекарите могат да използват функцията "ко-пилот", за да получат второ мнение и временно да споделят историите на измерените стойности с други лекари (в различни сектори и в съответствие с разпоредбите за защита на данните).

Данните, събрани в SaniQ, могат да бъдат изтеглени в машинночетим формат по всяко време чрез софтуера SaniQ Praxis.

SaniQ отговаря на най-високите европейски стандарти за сигурност за защита на данните.

Външно ЕКГ устройство може да бъде свързано към приложението за пациенти SaniQ чрез Bluetooth. След това измерените стойности се записват автоматично в приложението.

Чрез приложението за пациенти SaniQ можете да накарате пациентите да попълват редовно въпросници, например PREM, PROM или въпросници за установяване на текущото им благосъстояние.

Лабораторните резултати, находките и други документи на пациентите могат да се събират и управляват централно в здравната папка на софтуера SaniQ Practice.

SaniQ дава възможност на кардиолозите да извършват телемониторинг на пациенти със сърдечна недостатъчност (от 1.1.2022 г. подлежи на извънбюджетно отчитане).

Лекарите могат да използват функцията "ко-пилот", за да получат второ мнение и временно да споделят историите на измерените стойности с други лекари (в различни сектори и в съответствие с разпоредбите за защита на данните).

Интерфейсът дава възможност за обмен на псевдонимизирани и анонимни данни с външни системи (напр. системи на HIS).

SaniQ дава възможност за персонализирани проекти на проучвания с по-добри резултати чрез висока плътност на данните във всички фази на вашето проучване.

" научете повече

Независимо дали става въпрос за честота на дишане, FEV1, FVC или пиков поток - SaniQ може да се свърже със съответните сензори и да ви покаже хода на стойностите като описателна диаграма. 

Лекарите могат да коригират лекарствения план на своите пациенти в зависимост от техните нужди.

SaniQ е сертифицирано медицинско изделие от клас I.

С помощта на SaniQ можете да наблюдавате основните жизнени показатели (напр. кръвно налягане, белодробна функция, сърдечен ритъм) на вашите пациенти или доброволци, за да генерирате медицински данни в реално време и да откривате критични събития (напр. обостряния или декомпенсации) на ранен етап.

Висококачествени външни измервателни устройства (напр. ЕКГ апарати, апарати за измерване на кръвно налягане, спирометри) могат да бъдат свързани към приложението за пациенти SaniQ чрез Bluetooth. Стойностите, измерени от вашите пациенти, се прехвърлят в приложението, а оттам директно в таблото за управление на практиката SaniQ, където се показват ясно за вас и вашия персонал.

SaniQ дава възможност на лекарите безпроблемно да следят важните жизнени показатели на своите пациенти. По този начин критичните събития могат да бъдат открити на ранен етап.

SaniQ дава възможност на лекарите и пациентите да контактуват директно помежду си чрез чат и видеоконсултации.

Следните жизнени показатели могат да се съхраняват от пациентите в SaniQ с помощта на измервателни устройства:

  • Телесно тегло
  • Стъпки
  • Кръвно налягане
  • Сърдечен ритъм
  • Белодробна функция (пиков дебит, FEV1, FVC, честота на дишане)

Разберете как можете да се възползвате от SaniQ!

Tom Saal
-Разработване на проекти -

Разберете как можете да се възползвате от SaniQ!

Организирайте безплатна демонстрация

bg_BGБългарски