S kvalitními údaji pro lepší studie

Dosáhněte cílů své studie s platformou SaniQ, inteligentním řešením pro telemedicínský sběr reálných dat a lepší nábor pacientů.

dna
dna

Jak vás společnost SaniQ podporuje v klinických studiích?

Platforma pro vzdálené monitorování pacientů SaniQ umožňuje přizpůsobené návrhy studií s lepšími výsledky díky vysoké hustotě dat ve všech fázích studie.

1. nábor správných testovaných osob

Rychlý a efektivní nábor správných pacientů pro vaše studie: SaniQ je propojen s informačními systémy pro lékaře společnosti CompuGroup Medical (další na vyžádání). Automaticky identifikuje v databázi vhodné pacienty pro váš individuálně definovaný profil studie a informuje ošetřující lékaře.

2. efektivně generovat data z reálného světa

Sbírejte vysoce relevantní reálná data s vysokou hustotou dat prostřednictvím telemonitoringu: v aplikaci SaniQ pro pacienty zaznamenávají vaše testované osoby doma životní funkce pomocí připojených senzorů. Prostřednictvím webové platformy SaniQ mohou výzkumní pracovníci sledovat průběh hodnot v reálném čase.

3. komunikovat s testovanými subjekty

S testujícími osobami se můžete spojit přímo prostřednictvím chatu a videokonzultace. Kromě toho máte možnost zasílat účastníkům dotazníky prostřednictvím pacientské aplikace, které pro vás můžeme individuálně integrovat (např. PREM, PROM, anamnestické dotazníky atd.).

Celá škála dálkové medicíny - na jedné platformě

Infografik SaniQ Funktionen

Odkazy

SaniQ byl již s úspěchem použit v mnoha klinických studiích a výzkumných projektech, např.:

Období: 2020-2022

Obsah: Na stránkách Finanční projekt Spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum se uskutečnil pod vedením univerzitních nemocnic v Drážďanech a Frankfurtu a je dosud největším německým univerzitním výzkumným projektem. V rámci projektu byly vyvinuty, otestovány a zavedeny regionálně přizpůsobivé struktury péče a postupy pro řízení pandemie založené na důkazech. Za tímto účelem byli pacienti s Long-COVID po dobu studie sledováni pomocí systému SaniQ.

Partner: Fakultní nemocnice Carla Gustava Caruse Technické univerzity v Drážďanech, Fakultní nemocnice ve Frankfurtu nad Mohanem

Odkaz: https://www.uniklinikum-dresden.de

Období: 2022-2024

Počet účastníků studie: 189

Obsah: Vědecká studie pod vedením konsorcia LungenClinic Grosshansdorf. předcházení exacerbacím u pacientů s CHOPN prostřednictvím digitální prevence a domácího monitorování.

Partner: Lungenclinic Grosshansdorf, AstraZeneca, Gesundheitskasse AOK, Deutscher Astma- und Allergiebund e.V. (et al.)  

Odkaz: https://www.telementor-copd.de/

Období: 2022-2026

Obsah: Ve studiích REACT společnosti AstraZeneca (REACT-Asthma a REACT-COPD) jsou pacienti s chronickým plicním onemocněním sledováni po dobu 24 měsíců pomocí speciálně vyvinuté telemonitorovací aplikace SaniQ. Cílem je shromáždit medicínsky významné údaje o vztahu mezi medikací, fyzickou aktivitou a pohodou a zlepšit dodržování léčby a péči o pacienty.

Partner: AstraZeneca

Období: 2022-2024

Počet účastníků studie: 200

Obsah: Ve spolupráci s našimiPartnery projektu jsou okres Mayen-Koblenz a nemocnice St.Nikolaus-Stiftshospital Andernach, péče o pacienty se srdečním selháním se má optimalizovat pomocí přípravku SaniQ. Dostanou mobilní tlakoměr s doplňkovou funkcí EKG, tělesnou váhu a přístroj pro sledování aktivity, s jehož pomocí mohou z domova měřit životně důležité parametry, které jsou pro toto onemocnění rozhodující (krevní tlak, EKG, tělesnou hmotnost a fyzickou aktivitu). Tyto hodnoty jsou přenášeny do aplikace SaniQ prostřednictvím připojení Bluetooth a následně jsou z aplikace přeneseny do softwaru SaniQ Praxis.

Partner: Mayen okres Koblenz, Mikulášská kolegiální nemocnice Andernach, Boehringer Ingelheim

Období: 2022-2023

Počet účastníků studie: 132

Obsah: Ve studii Reload na klinice Schön Klinik, financované bavorským ministerstvem zdravotnictví a péče, je 132 pacientů, kteří dříve užívali COVID-19, léčeno telemediálně pomocí přípravku SaniQ. Cílem studie je prokázat přínos pneumologické rehabilitace pro pacienty s dlouhodobým covidem na základě údajů shromážděných v systému SaniQ.
 
Partner: Schön Klinik, Philipps University Marburg, Německé centrum pro výzkum plic
 

Období: 2019-2022

Počet účastníků studie: 100

Obsah: Zejména ve venkovských regionech, jako je okres Mayen-Koblenz, je kvalitní lékařská péče stále více pod tlakem zdravotnického systému. Aby se tento vývoj zastavil, byla v roce 2019 za podpory okresu Mayen-Koblenz spuštěna síť Heart Network Rhineland-Palatinate (dále jen "aplikace Heart"). V Mayenu a okolí tak vznikl koncept telemedicínské péče. Za tímto účelem bylo v Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein při nemocnici svaté Alžběty v Mayenu zřízeno telemedicínské centrum, které úzce doprovází pacienty se srdečním selháním, monitoruje důležité životní parametry a v případě potřeby koordinuje úpravu léčby.

Odkaz: https://mastd.rlp.de/service/presse/detail/projekt-herzverbund-rheinland-pfalz-setzt-neue-massstaebe-fuer-versorgung-von-herzinsuffizenz-patienten

SaniQ Devices

Vyžádat si nyní: bezplatná živá ukázka

V interaktivní ukázce softwaru vám ukážeme, jak funguje naše RPM platforma SaniQ a jaké výhody nabízí. 

Promluvme si o vašem nápadu na projekt!

Jonas Zimmer
-Vývoj projektu-

Promluvme si o vašem nápadu na projekt!

SaniQ Live-Demo vereinbaren

cs_CZČeština