SaniQ Logo

Platforma pro vzdálené sledování pacientů

SaniQ OS ist eine hochadaptierbare, telemedizinische Software Plattform zum Telemonitoring von chronisch kranken Menschen.

SaniQ Grafik

Jak SaniQ funguje

Die SaniQ-Plattform funktioniert im Zusammenspiel aus Sensorik, einer Patienten-App und der webbasierten Software SaniQ Praxis. 

Senzory

Patientin misst Blutdruck

Patient:innen erfassen ihre Vitalparameter mithilfe digitaler Messgeräte, welche die gemessenen Werte in Echtzeit in die SaniQ Plattform übertragen.  

Aplikace pro pacienty

SaniQ Patienten-App

Über die SaniQ App sehen die Patient:innen den Verlauf ihrer Vitalwerte und können mit ihren Ärzt:innen kommunizieren, Dokumente austauschen, u.v.m. 

Cvičný software

Arzt nutzt SaniQ Praxis

Die SaniQ Praxis-Software stellt die erfassten Vitalparameter sowie zuvor definierte Grenzwerte für Ärzt:innen und ihr Praxisteam anschaulich dar.

Funkce

Eine breite Funktionsvielfalt macht SaniQ variabel einsetzbar für zahlreiche Anwendungsfälle. Sie entscheiden, welche Module in Ihrem Anwendungsfall zum Einsatz kommen! 

Infografik SaniQ Funktionen

SaniQ umožňuje lékařům bezproblémově sledovat důležité životní funkce jejich pacientů. Kritické události tak mohou být odhaleny včas.

Lékaři mohou své pacienty pravidelně žádat o vyplnění dotazníků, např. za účelem posouzení jejich subjektivní pohody.

Lékaři mohou pacientům upravit medikační plán podle jejich potřeb.

SaniQ umožňuje lékařům a pacientům přímý kontakt prostřednictvím chatu a videokonzultace.

SaniQ je integrován do systémů AIS společnosti CompuGroup (jiné systémy na vyžádání).

Die in SaniQ gesammelten Daten können über die Praxis Software jederzeit in gängigen Formaten heruntergeladen werden.

Die SaniQ Study Engine ermöglicht die passgenaue Ausrichtung der Plattform an den Studienablauf – von der Baseline-Untersuchung bis zum Ende des Beobachtungszeitraums.

Rozhraní umožňuje pseudonymizovanou a anonymizovanou výměnu dat s externími systémy (např. systémy HIS).

Lékaři mohou využít funkci kopilota k získání druhého názoru a dočasně sdílet naměřené hodnoty s ostatními lékaři (napříč odvětvími a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů).

SaniQ Devices

Kostenlose Live-Demo

V interaktivní ukázce softwaru vám ukážeme, jak funguje naše RPM platforma SaniQ a jaké výhody nabízí. 

Zobrazit ukázku

Podívejte se na video, které vás seznámí s nejdůležitějšími funkcemi softwaru SaniQ Praxis.

Přehrát video

Jak SaniQ funguje

Platforma SaniQ funguje v kombinaci s aplikací pro pacienty a webovým softwarem "SaniQ Praxis" pro lékaře a jejich tým. 

SaniQ Practice

Lékaři a jejich tým se mohou do systému SaniQ Praxis přihlásit pohodlně prostřednictvím internetového prohlížeče. Díky přístrojovému panelu mají neustálý přehled o zdravotním stavu svých pacientů.

Prostřednictvím systému SaniQ Praxis mohou lékařské ordinace například:

  • včasné rozpoznání kritických událostí (např. dekompenzace nebo exacerbace).
  • V případě potřeby nás rychle kontaktujte
  • Přizpůsobit pacientův plán medikace
  • Sdílení výsledků s ostatními ošetřujícími lékaři

SaniQ je integrován do systémů AIS společnosti CompuGroup (jiné systémy na vyžádání).

Rozhraní umožňuje pseudonymizovanou a anonymizovanou výměnu dat s externími systémy (např. systémy HIS).

Lékaři obdrží zprávu, pokud se životní funkce pacienta odchýlí od individuálně nastavených limitů.

Krevní tlak je jednou z deseti životních funkcí, které mohou pacienti ukládat do systému SaniQ pomocí externích měřicích zařízení.

SaniQ umožňuje lékařům a pacientům přímý kontakt prostřednictvím chatu a videokonzultace.

Lékaři mohou využít funkci kopilota k získání druhého názoru a dočasně sdílet naměřené hodnoty s ostatními lékaři (napříč odvětvími a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů).

Data shromážděná v systému SaniQ lze kdykoli stáhnout ve strojově čitelném formátu prostřednictvím softwaru SaniQ Praxis.

Společnost SaniQ splňuje nejvyšší evropské bezpečnostní standardy pro ochranu dat.

K aplikaci SaniQ pro pacienty lze prostřednictvím Bluetooth připojit externí EKG zařízení. Naměřené hodnoty se pak automaticky uloží do aplikace.

Prostřednictvím aplikace pro pacienty SaniQ můžete nechat pacienty pravidelně vyplňovat dotazníky, např. PREM, PROM nebo dotazníky pro zjištění jejich aktuálního stavu.

Laboratorní výsledky, nálezy a další dokumenty pacientů lze shromažďovat a centrálně spravovat ve zdravotní složce softwaru SaniQ Practice.

SaniQ umožňuje kardiologům telemonitorovat pacienty se srdečním selháním (od 1.1.2022 mimorozpočtové).

Lékaři mohou využít funkci kopilota k získání druhého názoru a dočasně sdílet naměřené hodnoty s ostatními lékaři (napříč odvětvími a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů).

Rozhraní umožňuje pseudonymizovanou a anonymizovanou výměnu dat s externími systémy (např. systémy HIS).

SaniQ umožňuje přizpůsobené návrhy studií s lepšími výsledky díky vysoké hustotě dat ve všech fázích vaší studie.

" více informací

Ať už se jedná o dechovou frekvenci, FEV1, FVC nebo špičkový průtok - SaniQ lze propojit s odpovídajícími senzory a zobrazit průběh hodnot v podobě popisného diagramu. 

Lékaři mohou pacientům upravit medikační plán podle jejich potřeb.

SaniQ je certifikovaný zdravotnický prostředek třídy I.

Pomocí systému SaniQ můžete sledovat klíčové životní funkce (např. krevní tlak, funkci plic, srdeční frekvenci) svých pacientů nebo dobrovolníků a generovat lékařské údaje v reálném čase a včas odhalit kritické události (např. exacerbace nebo dekompenzace).

K pacientské aplikaci SaniQ lze prostřednictvím Bluetooth připojit kvalitní externí měřicí přístroje (např. EKG přístroje, tlakoměry, spirometry). Hodnoty naměřené vašimi pacienty se přenášejí do aplikace a odtud přímo do panelu ordinace SaniQ, kde se vám a vašemu personálu přehledně zobrazují.

SaniQ umožňuje lékařům bezproblémově sledovat důležité životní funkce jejich pacientů. Kritické události tak mohou být odhaleny včas.

SaniQ umožňuje lékařům a pacientům přímý kontakt prostřednictvím chatu a videokonzultace.

Pomocí měřicích přístrojů mohou pacienti v systému SaniQ ukládat následující životní funkce:

  • Tělesná hmotnost
  • Kroky
  • Krevní tlak
  • Srdeční frekvence
  • Funkce plic (vrcholový průtok, FEV1, FVC, dechová frekvence)

Zjistěte, jak můžete využít výhod SaniQ!

Tom Saal
-Vývoj projektu-

Zjistěte, jak můžete využít výhod SaniQ!

Sjednejte si bezplatnou ukázku

cs_CZČeština