Προστασία δεδομένων

Κατάσταση: Μάρτιος 2023

Γενικά - Πληροφορίες σύμφωνα με τα άρθρα 13 + 14 DSGVO  

Η Qurasoft εκτιμά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία μας. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας την προστασία και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που μας εμπιστεύεστε και θέλουμε να αισθάνεστε ασφαλείς και άνετα όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και χρησιμοποιείτε τις προσφορές μας. 

Είναι σημαντικό για εμάς να γνωρίζετε ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται όταν χρησιμοποιείτε τις προσφορές και τις υπηρεσίες μας και πώς τα χρησιμοποιούμε στη συνέχεια. 

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων  

Στο βαθμό που η Qurasoft επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα στον ιστότοπο, αυτό γίνεται για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων, ιδίως για την παροχή της προσφοράς πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των ενημερωτικών δελτίων, την επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τη λήψη των διαθέσιμων αρχείων.  

Υπεύθυνος και υπεύθυνος προστασίας δεδομένων  

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι 

Qurasoft GmbH
Im Metternicher Feld 30c
D-56072 Koblenz στον Ρήνο 

Τηλέφωνο: (+49) 261 - 134 986 0
E-mail: kontakt@qurasoft.de 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον εξωτερικό υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας στη διεύθυνση: 

TÜV Technical Monitoring Hesse GmbH 

E-mail: datenschutz@qurasoft.de

Δικαιώματα σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Δικαίωμα στην πληροφόρηση
Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε από εμάς ανά πάσα στιγμή, κατόπιν αιτήματος, πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε επεξεργαστεί και σας αφορούν στο πλαίσιο του άρθρου 15 DSGVO. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που αναφέρονται παραπάνω. 

Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς καθυστέρηση, εάν είναι εσφαλμένα (άρθρο 16 DSGVO). Για να το κάνετε αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στις διευθύνσεις που αναφέρονται παραπάνω. 

Δικαίωμα διαγραφής 
Έχετε δικαίωμα άμεσης διαγραφής ("Δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, εάν συντρέχουν οι νόμιμοι λόγοι σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ. Αυτοί είναι, για παράδειγμα, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους υποβλήθηκαν αρχικά σε επεξεργασία ή έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία- το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία (και δεν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι για την επεξεργασία - αυτό δεν ισχύει για αντιρρήσεις στην άμεση εμπορική προώθηση). Για να ασκήσετε το παραπάνω δικαίωμά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στις παραπάνω διευθύνσεις επικοινωνίας. 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας 
Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις και σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ. Κατά συνέπεια, ο περιορισμός της επεξεργασίας μπορεί να απαιτηθεί ιδίως εάν η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αρνείται τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και αντ' αυτού ζητεί τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, εφόσον δεν έχει ακόμη καθοριστεί εάν οι νόμιμοι λόγοι μας υπερισχύουν των δικών τους. Για να ασκήσετε το προαναφερθέν δικαίωμά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στις παραπάνω διευθύνσεις επικοινωνίας. 

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων
Έχετε δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 DSGVO. Στο πλαίσιο αυτό, έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία μας έχετε παράσχει σε κοινό, δομημένο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να μεταφέρετε τα δεδομένα αυτά σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, όπως σε άλλον πάροχο υπηρεσιών. Προϋπόθεση για αυτό είναι η επεξεργασία να βασίζεται σε συγκατάθεση ή σε σύμβαση και να πραγματοποιείται με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Για να ασκήσετε το παραπάνω δικαίωμά σας, επικοινωνήστε μαζί μας στις παραπάνω διευθύνσεις επικοινωνίας.

Δικαίωμα ένστασης
Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και η οποία βασίζεται, μεταξύ άλλων, στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή στ) του ΓΚΠΔ, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ. Θα σταματήσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας, ή η επεξεργασία εξυπηρετεί τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Για να διεκδικήσετε το προαναφερθέν δικαίωμά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στις διευθύνσεις επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω.

Δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή
Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν από εμάς είναι παράνομη, έχετε το δικαίωμα να διαμαρτυρηθείτε στην αρμόδια για εμάς εποπτική αρχή, με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε ως εξής: 

Ο κρατικός επίτροπος για την προστασία των δεδομένων και την ελευθερία της πληροφόρησης της Ρηνανίας-Παλατινάτου
Prof. Dr Dieter Kugelmann
Οπίσθιο φύλλο 34
55116 Mainz
Τηλέφωνο: +49 (0) 6131 208-2449
E-mail: mailroom(at)datenschutz.rlp.de 

Προγραμματισμένη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες

Προς το παρόν δεν προβλέπεται μεταφορά σε τρίτες χώρες, διαφορετικά θα δημιουργηθούν οι αντίστοιχες νομικές απαιτήσεις. Ειδικότερα, θα ενημερωθείτε για τους αντίστοιχους αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. 

Ασφάλεια

Η Qurasoft χρησιμοποιεί τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων που έχετε διαθέσει από τυχαία ή σκόπιμη χειραγώγηση, απώλεια, καταστροφή ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Αυτό ισχύει επίσης όταν λαμβάνονται εξωτερικές υπηρεσίες. Η αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφαλείας μας επανεξετάζεται και τα μέτρα βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις. 

Εφαρμογές SaniQ

Εάν χρησιμοποιείτε μία από τις εφαρμογές SaniQ για αυτοελέγχου, οι λειτουργίες εκτελούνται πάντα στην τελική σας συσκευή. Όταν καλούμε λειτουργίες στους διακομιστές μας (π.χ. όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία τηλεϊατρικής ή χρησιμοποιείτε την προσφορά εξαγωγής ημερολογίου υγείας σε PDF), τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται σε μορφή κρυπτογραφημένου περιεχομένου. Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία τηλεϊατρικής, τα δεδομένα σας θα προωθηθούν στον αντίστοιχο υποστηρικτή τηλεϊατρικής.  

Μπορείτε να βρείτε λεπτομερέστερες πληροφορίες στη δήλωση προστασίας δεδομένων. την εφαρμογή μας SaniQ:

 
Πρακτική SaniQ και βιντεοσυμβουλευτική SaniQ


Εάν χρησιμοποιείτε τη SaniQ Praxis ως ιατρός ή συμμετέχων στην πλατφόρμα, θα βρείτε παρακάτω την αντίστοιχη δήλωση προστασίας δεδομένων. 

ΣημείωσηΓια περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη βιντεοδιαβούλευση SaniQ και τα δικαιώματά σας ως συμμετέχων, ανατρέξτε στη λεπτομερή πολιτική απορρήτου μας. Εκεί θα βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας για ερωτήματα σχετικά με την προστασία δεδομένων.

 

Τυπικές προθεσμίες για τη διαγραφή δεδομένων

Ο νομοθέτης έχει θεσπίσει διάφορες περιόδους και υποχρεώσεις διατήρησης. Μετά τη λήξη αυτών των περιόδων, τα αντίστοιχα δεδομένα διαγράφονται συνήθως. Εάν τα δεδομένα δεν επηρεάζονται από αυτό, θα διαγραφούν ή θα ανωνυμοποιηθούν εάν οι σκοποί που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων παύσουν να ισχύουν. Εκτός εάν η παρούσα δήλωση απορρήτου περιέχει άλλες, αποκλίνουσες διατάξεις σχετικά με την αποθήκευση των δεδομένων, τα δεδομένα που συλλέγονται από εμάς θα αποθηκεύονται από εμάς για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τους προαναφερόμενους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. 

Χρήση άλλων δεδομένων και διαγραφή δεδομένων

Περαιτέρω επεξεργασία ή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων θα πραγματοποιείται γενικά μόνο εάν επιτρέπεται από το νόμο ή εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία ή τη χρήση των δεδομένων. Σε περίπτωση περαιτέρω επεξεργασίας για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά τα δεδομένα, θα σας ενημερώσουμε για τους άλλους αυτούς σκοπούς πριν από την περαιτέρω επεξεργασία και θα σας παρέχουμε τις άλλες σχετικές πληροφορίες. 

Εφαρμογές

Στον ιστότοπό μας έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση για τις θέσεις που προκηρύσσονται ή να μας στείλετε μη ζητηθείσα αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Όταν υποβάλλετε αίτηση σε εμάς, επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από εσάς στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αίτησης, π.χ. μέσω της επιστολής αίτησης, του βιογραφικού σας σημειώματος, των συστατικών επιστολών, της αλληλογραφίας, των τηλεφωνικών ή προφορικών σας στοιχείων. Εκτός από τα στοιχεία επικοινωνίας σας, πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, τα προσόντα, την εργασιακή εμπειρία και τις δεξιότητές σας είναι ιδιαίτερα σημαντικές για εμάς. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε δεδομένα που μας παρέχετε οικειοθελώς (π.χ. ως μέρος του βιογραφικού σας σημειώματος ή ως συνημμένα).

Εντός της εταιρείας μας, πρόσβαση στα δεδομένα σας θα έχουν μόνο τα άτομα που συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για την προκηρυχθείσα θέση.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους εκτός της εταιρείας.

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα της αίτησής σας κατά τη διάρκεια της εξέτασης της αίτησής σας. Εάν η αίτησή σας δεν είναι επιτυχής ή εάν αποσύρετε την αίτησή σας, τα δεδομένα της αίτησής σας θα διαγραφούν μετά από 6 μήνες το πολύ, εκτός εάν έχετε συμφωνήσει ρητά για μεγαλύτερη διάρκεια αποθήκευσης. Εάν η αίτησή σας είναι επιτυχής, τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας σε σχέση με τη μελλοντική σας απασχόληση σε εμάς. Η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παρ. 1 α, β και στ DSGVO καθώς και το άρθρο 26 BDSG.

Έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ, το δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ, το δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ, το δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ και το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια για εσάς εποπτική αρχή.

Εάν δεν μας παράσχετε τα απαιτούμενα προσωπικά δεδομένα, αυτό δεν θα έχει αρνητικές συνέπειες για εσάς. Ωστόσο, ελλιπείς ή ανακριβώς συμπληρωμένες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Ειδικές πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπο

Καλώντας την ιστοσελίδα μας

Όταν εισάγονται προσωπικά δεδομένα, διαβιβάζονται πάντα σε κρυπτογραφημένη μορφή. 

Καταγράφουμε και αποθηκεύουμε τη διεύθυνση IP που αποδίδεται στον υπολογιστή σας, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται, την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης, καθώς και μηνύματα σχετικά με επιτυχείς και ανεπιτυχείς προσβάσεις, προκειμένου να μεταδώσουμε στον υπολογιστή σας το περιεχόμενο του ιστότοπού μας στο οποίο έχετε πρόσβαση (π.χ. κείμενα, εικόνες, καθώς και αρχεία που διατίθενται για λήψη κ.λπ.) (βλ. άρθρο 6 παρ. 1 εδ. β DSGVO). Επεξεργαζόμαστε επίσης αυτά τα δεδομένα για την ανίχνευση και τον εντοπισμό καταχρήσεων. Από την άποψη αυτή, η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ DSGVO. Το έννομο συμφέρον μας για την επεξεργασία των δεδομένων είναι η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του ιστότοπού μας και των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω αυτού. 

Εφόσον επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για τους σκοπούς της παροχής των λειτουργιών του ιστότοπού μας, όπως περιγράφεται παραπάνω, είστε συμβατικά υποχρεωμένοι να μας παρέχετε τα δεδομένα αυτά. 

Εξωτερική φιλοξενία

Αυτός ο ιστότοπος φιλοξενείται από εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών (hosters). Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σε αυτόν τον ιστότοπο αποθηκεύονται στους διακομιστές του οικοδεσπότη. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν, ιδίως, διευθύνσεις IP, αιτήματα επικοινωνίας, μετα- και επικοινωνιακά δεδομένα, δεδομένα συμβάσεων, δεδομένα επικοινωνίας, ονόματα, προσβάσεις στον ιστότοπο και άλλα δεδομένα που δημιουργούνται μέσω ενός ιστότοπου. 

Ο οικοδεσπότης χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της εκπλήρωσης της σύμβασης με τους δυνητικούς και υφιστάμενους πελάτες μας (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. β DSGVO) και προς το συμφέρον της ασφαλούς, γρήγορης και αποτελεσματικής παροχής της ηλεκτρονικής μας προσφοράς από επαγγελματία πάροχο (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ DSGVO). Ο οικοδεσπότης μας θα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας μόνο στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών του και θα ακολουθεί τις οδηγίες μας όσον αφορά τα δεδομένα αυτά.  

Προκειμένου να διασφαλιστεί η επεξεργασία σύμφωνα με την προστασία των δεδομένων, έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών με τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας. 

Επικοινωνία

Εάν έχετε κάποια ερώτηση για εμάς, μπορείτε να μας στείλετε ένα ερώτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, τα δεδομένα που παρέχετε (η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και το κείμενο του ερωτήματός σας, καθώς και κάθε άλλη εθελοντική πληροφορία) θα αποθηκεύονται από εμάς. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται σε εθελοντική βάση. Η επεξεργασία πραγματοποιείται για τον σκοπό της επεξεργασίας του ερωτήματος βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. β), στ) ΓΚΠΔ. Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μαζί σας θα διαγραφούν μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επεξεργασία του ερωτήματός σας. 

Ενημερωτικό δελτίο

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο που προσφέρεται στον ιστότοπο, χρειαζόμαστε από εσάς μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και πληροφορίες που μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε ότι είστε ο κάτοχος της συγκεκριμένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ότι συμφωνείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο. Δεν συλλέγονται περαιτέρω δεδομένα ή μόνο σε εθελοντική βάση. Χρησιμοποιούμε έναν πάροχο υπηρεσιών αποστολής ενημερωτικών δελτίων για τη διεκπεραίωση των ενημερωτικών δελτίων, τα οποία περιγράφονται παρακάτω.  

Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της Mailchimp για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων. Ο πάροχος είναι η Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, ΗΠΑ. 

Το Mailchimp είναι μια υπηρεσία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την οργάνωση της αποστολής ενημερωτικών δελτίων, μεταξύ άλλων. Όταν εισάγετε δεδομένα για τον σκοπό της λήψης ενημερωτικών δελτίων (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται στους διακομιστές του Mailchimp στις ΗΠΑ. Έχουμε απενεργοποιήσει τη μέτρηση επιδόσεων του Mailchimp, ώστε το Mailchimp να μην αξιολογεί τη συμπεριφορά σας κατά το άνοιγμα του ενημερωτικού μας δελτίου. 

Εάν δεν επιθυμείτε τη διαβίβαση των δεδομένων σας στο Mailchimp, πρέπει να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο. Για το σκοπό αυτό, παρέχουμε έναν αντίστοιχο σύνδεσμο σε κάθε μήνυμα ενημερωτικού δελτίου.  

Η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) DSGVO). Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή, διαγράφοντας την εγγραφή σας από το ενημερωτικό δελτίο. Η νομιμότητα των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δεν επηρεάζεται από την ανάκληση. 

Τα δεδομένα που μας παρέχετε για τον σκοπό της λήψης του ενημερωτικού δελτίου θα αποθηκεύονται από εμάς ή τον πάροχο υπηρεσιών ενημερωτικού δελτίου μέχρι να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο και θα διαγράφονται από τη λίστα διανομής ενημερωτικών δελτίων αφού διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο. Τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί από εμάς για άλλους σκοπούς δεν επηρεάζονται από αυτό. 

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ:
https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ και
https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses. 

Αφού διαγραφείτε από τη λίστα διανομής ενημερωτικών δελτίων, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας θα αποθηκευτεί σε εμάς ή στον παρόχου υπηρεσιών ενημερωτικού δελτίου μπορεί να αποθηκευτεί σε μια μαύρη λίστα, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την αποτροπή μελλοντικών απαιτείται η αποστολή αλληλογραφίας. Τα δεδομένα από τη μαύρη λίστα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό αυτό και δεν θα συγχωνευθούν με άλλα δεδομένα. Αυτό εξυπηρετεί τόσο το δικό σας συμφέρον όσο και το δικό μας συμφέρον για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις κατά την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. στ DSGVO). Η αποθήκευση στη μαύρη λίστα δεν περιορίζεται χρονικά. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην αποθήκευση, εάν τα συμφέροντά σας υπερτερούν του έννομου συμφέροντός μας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του Mailchimp στη διεύθυνση:
https://mailchimp.com/legal/terms/. 

Γνωστοποίηση σε τρίτους

Μερικές φορές χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών (με έδρα τη Γερμανία) που επεξεργάζονται δεδομένα για λογαριασμό μας (π.χ. για φιλοξενία/εμπορία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Στις περιπτώσεις που περιγράφονται εδώ, οι πληροφορίες διαβιβάζονται σε αυτούς τους τρίτους για να καταστεί δυνατή η περαιτέρω επεξεργασία. Οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών επιλέγονται προσεκτικά και επανεξετάζονται τακτικά από εμάς, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. 

Οι πάροχοι υπηρεσιών είναι πάροχοι υπηρεσιών/επεξεργαστές παραγγελιών που δεσμεύονται από οδηγίες και συνεπώς υποχρεούνται από εμάς, μεταξύ άλλων, να χειρίζονται τα δεδομένα σας αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες μας και τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων. Ειδικότερα, υποχρεούνται να χειρίζονται τα δεδομένα σας ως αυστηρά εμπιστευτικά. Απαγορεύεται επίσης να χρησιμοποιούν τα δεδομένα για σκοπούς άλλους από τους συμφωνηθέντες. 

Η διαβίβαση των δεδομένων στους εκτελούντες την επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 28 παράγραφος 1 του DSGVO. 

Επίσης, δεν πωλούμε τα δεδομένα σας σε τρίτους, ούτε τα προωθούμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 

Ανίχνευση και παρακολούθηση καταχρήσεων  

Διατηρούμε πληροφορίες για την ανίχνευση και τον εντοπισμό καταχρήσεων, ιδίως τη διεύθυνση IP σας, για μέγιστο διάστημα 7 ημερών. Η νομική βάση για το θέμα αυτό είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO. Το έννομο συμφέρον μας για τη διατήρηση των δεδομένων είναι να διασφαλίσουμε την ορθή λειτουργία του ιστότοπού μας και των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω αυτού, καθώς και να είμαστε σε θέση να αμυνθούμε έναντι επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και παρόμοιων. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ανώνυμες πληροφορίες χρήσης για να προσαρμόσουμε τον ιστότοπό μας στις ανάγκες σας. 

Cookies

Το cookie είναι ένα απλό μικρό αρχείο που μπορεί να σταλεί μαζί με τις σελίδες μιας διεύθυνσης διαδικτύου και να αποθηκευτεί από το πρόγραμμα περιήγησης ιστού στον υπολογιστή ή σε άλλη συσκευή. Οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτό ενδέχεται να σταλούν στους δικούς μας διακομιστές ή σε σχετικούς διακομιστές τρίτων κατά τη διάρκεια επόμενων επισκέψεων. 

Χρησιμοποιούμε βασικά/βασικά cookies στον ιστότοπό μας. Αυτά τα cookies είναι θεμελιώδη για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας και, κατά συνέπεια, δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Πρόκειται, για παράδειγμα, για την εκχώρηση ανώνυμων αναγνωριστικών συνόδου για την ομαδοποίηση πολλών ερωτημάτων σε έναν διακομιστή ιστού. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι το έννομο συμφέρον μας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO). 

Τα τεχνικά περιττά cookies χρησιμοποιούνται μόνο εάν συναινείτε σε αυτά (άρθρο 6 I lit. a DSGVO, §25 Abs.1 TTDSG). Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή εντός του cookie banner.

Cookies λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies μας βοηθούν να θυμόμαστε τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει ή να υποστηρίζουμε άλλες λειτουργίες κατά την πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας. Για παράδειγμα, μπορούμε να θυμόμαστε τις προτιμώμενες ρυθμίσεις σας για την επόμενη επίσκεψή σας ή να αποθηκεύουμε τα στοιχεία σύνδεσής σας για ορισμένες περιοχές του ιστότοπού μας. 

Cookies επιδόσεων/στατιστικών

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας (π.χ. χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, αριθμός επισκέψεων, σελίδες που προβάλλονται ή χρόνος παραμονής στον ιστότοπο). Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που επιτρέπουν την προσωπική ταυτοποίηση του επισκέπτη. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη βοήθεια αυτών των cookies είναι συγκεντρωτικές και συνεπώς ανώνυμες. 

Μπορείτε να διαχειριστείτε τη συγκατάθεση ή την απόρριψη των cookies - επίσης για την παρακολούθηση στο διαδίκτυο - μέσω του πανό συγκατάθεσης ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε η αποδοχή των cookies να απορρίπτεται καταρχήν ή να ενημερώνεστε εκ των προτέρων όταν αποθηκεύεται ένα cookie. Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, ενδέχεται να μειωθεί η λειτουργικότητα του ιστότοπου (π.χ. κατά την υποβολή παραγγελιών). Το πρόγραμμα περιήγησής σας προσφέρει επίσης μια λειτουργία για τη διαγραφή των cookies (π.χ. μέσω Διαγραφή δεδομένων του προγράμματος περιήγησης). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας ή, κατά κανόνα, στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας στο Διαδίκτυο. 

Matomo (πρώην "PIWIK") 

Πρόκειται για ένα εργαλείο ανοικτού κώδικα για την ανάλυση του ιστού. Το Matomo δεν διαβιβάζει δεδομένα σε διακομιστές εκτός του ελέγχου της Qurasoft (βλ. πολιτική απορρήτου). Το Matomo είναι απενεργοποιημένο όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Μόνο αν συναινείτε ενεργά, η συμπεριφορά χρήσης σας θα καταγράφεται ανώνυμα. Η διεύθυνση IP σας ανωνυμοποιείται αμέσως- αυτό σημαίνει ότι παραμένετε ανώνυμος ως χρήστης. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.  

Google Analytics 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί λειτουργίες της υπηρεσίας ανάλυσης ιστού Google Analytics. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία. Το Google Analytics επιτρέπει στον διαχειριστή του ιστότοπου να αναλύει τη συμπεριφορά των επισκεπτών του ιστότοπου. Κατά τη διαδικασία αυτή, ο διαχειριστής του ιστότοπου λαμβάνει διάφορα δεδομένα χρήσης, όπως οι προβολές σελίδων, η διάρκεια της επίσκεψης, τα χρησιμοποιούμενα λειτουργικά συστήματα και η προέλευση του χρήστη. Τα δεδομένα αυτά συνοψίζονται σε ένα αναγνωριστικό χρήστη και αντιστοιχίζονται στην αντίστοιχη τελική συσκευή του επισκέπτη του δικτυακού τόπου. 

Επιπλέον, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Google Analytics για να παρακολουθούμε, μεταξύ άλλων, τις κινήσεις και τα κλικ του ποντικιού και της κύλισης. ρεκόρ. Επιπλέον, το Google Analytics χρησιμοποιεί διάφορες προσεγγίσεις μοντελοποίησης για να συμπληρώσει τα σύνολα δεδομένων που συλλέγονται και χρησιμοποιεί τεχνολογίες μηχανικής μάθησης στην ανάλυση δεδομένων. Το Google Analytics χρησιμοποιεί τεχνολογίες που επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη με σκοπό την ανάλυση της συμπεριφοράς του χρήστη (π.χ. cookies ή δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής). Οι πληροφορίες που συλλέγει η Google σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου μεταφέρονται γενικά σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. 

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/. 

Ανωνυμοποίηση IP:
Έχουμε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανωνυμοποίησης IP σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτό σημαίνει ότι η διεύθυνση IP σας συντομεύεται από τη Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο πριν μεταδοθεί στις ΗΠΑ. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταδοθεί σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα συντομευτεί εκεί. Για λογαριασμό του διαχειριστή αυτού του δικτυακού τόπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για την αξιολόγηση της χρήσης του δικτυακού τόπου από εσάς, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου και την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικά με τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου και τη χρήση του διαδικτύου στον διαχειριστή του δικτυακού τόπου. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα της Google. 

Browser Plugin:
Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων σας από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης που είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

Google Sitekit 

Έχουμε ενσωματώσει στον ιστότοπό μας το πρόσθετο Google Site Kit της αμερικανικής εταιρείας Google Inc. Για την ευρωπαϊκή περιοχή, η εταιρεία Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ireland) είναι υπεύθυνη για όλες τις υπηρεσίες της Google. Με το Google Site Kit, μπορούμε να βλέπουμε γρήγορα και εύκολα τα στατιστικά στοιχεία που προέρχονται από διάφορα προϊόντα της Google, όπως το Google Analytics, απευθείας στον πίνακα οργάνων του WordPress μας. Συνεπώς, το Site Kit μας διευκολύνει στη συμφωνία των αντίστοιχων εργαλείων της Google.  

Εάν έχετε συναινέσει ενεργά σε εργαλεία παρακολούθησης στο banner των cookies, τα προϊόντα της Google, όπως το Google Analytics, θα θέσουν cookies και θα στείλουν δεδομένα σχετικά με εσάς, όπως η συμπεριφορά σας ως χρήστης, στην Google, όπου θα αποθηκευτούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία. Αυτό περιλαμβάνει επίσης προσωπικά δεδομένα όπως η διεύθυνση IP σας. 

Η χρήση του Google Site Kit απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, την οποία έχουμε λάβει με το cookie banner μας.  

Google Tag Manager 

Χρησιμοποιούμε το Google Tag Manager. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία. Το Google Tag Manager είναι ένα εργαλείο που μας επιτρέπει να ενσωματώσουμε εργαλεία παρακολούθησης ή στατιστικά εργαλεία και άλλες τεχνολογίες στον ιστότοπό μας. Ο ίδιος ο Google Tag Manager δεν δημιουργεί προφίλ χρηστών, δεν αποθηκεύει cookies και δεν πραγματοποιεί ανεξάρτητες αναλύσεις. Χρησιμεύει μόνο για τη διαχείριση και την αναπαραγωγή των εργαλείων που ενσωματώνονται μέσω αυτού. Ωστόσο, ο Google Tag Manager συλλέγει τη διεύθυνση IP σας, η οποία μπορεί επίσης να διαβιβαστεί στη μητρική εταιρεία της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Η χρήση του Google Tag Manager βασίζεται στο άρθρο 6 (1) lit. f DSGVO. Το Οι διαχειριστές ιστοτόπων έχουν έννομο συμφέρον για γρήγορη και απλή ενσωμάτωση και διαχείριση διαφόρων εργαλείων στον ιστότοπό τους. Εφόσον έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. α DSGVO και του άρθρου 25 παρ. 1 TTDSG, εφόσον η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookies ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τερματική συσκευή του χρήστη (π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. 

Ενσωμάτωση πρόσθετων στοιχείων κοινωνικών δικτύων

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί κουμπιά για τη σύνδεση με τις παρουσίες μας στα κοινωνικά δίκτυα. Το κουμπί επισημαίνεται με το λογότυπο του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου. Ωστόσο, δεν πρόκειται για κοινωνικά plugins, αλλά απλώς για κουμπιά με συνδέσμους. Τα κουμπιά πρέπει να ενεργοποιηθούν (να πατηθούν) ξεχωριστά από εσάς. Όσο δεν συμβαίνει αυτό, δεν διαβιβάζονται δεδομένα στα κοινωνικά δίκτυα. Μόνο όταν κάνετε κλικ στα κουμπιά και δηλώνετε έτσι τη συγκατάθεσή σας για επικοινωνία με τους διακομιστές του κοινωνικού δικτύου, τα κουμπιά ενεργοποιούνται και η σύνδεση εγκαθίσταται. 

Με την ενεργοποίηση του κουμπιού, τα κοινωνικά δίκτυα λαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις πληροφορίες ότι και πότε είχατε πρόσβαση στην αντίστοιχη σελίδα του ιστότοπού μας, καθώς και, για παράδειγμα, τη διεύθυνση IP σας, τα στοιχεία του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιήσατε και τις ρυθμίσεις γλώσσας. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί, το κλικ σας διαβιβάζεται στο κοινωνικό δίκτυο και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης δεδομένων του. 

Κατά την ενεργοποίηση του κουμπιού, δεν έχουμε καμία επιρροή στα συλλεγόμενα δεδομένα και στις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων και δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εν λόγω επεξεργασία δεδομένων και, ως εκ τούτου, δεν είμαστε υπεύθυνοι κατά την έννοια του ΓΚΠΔ. Επίσης, δεν έχουμε γνώση του πλήρους πεδίου εφαρμογής της συλλογής δεδομένων, της νομικής της βάσης, των σκοπών και των περιόδων αποθήκευσης. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ δεν είναι απαραίτητα πλήρεις. 

Η διαβίβαση των δεδομένων πραγματοποιείται ανεξάρτητα από το αν έχετε πράγματι λογαριασμό στον πάροχο ή αν έχετε συνδεθεί εκεί. Εάν έχετε συνδεθεί στον πάροχο, τα δεδομένα σας αντιστοιχίζονται απευθείας στο λογαριασμό σας. Κατά περίπτωση, οι πάροχοι χρησιμοποιούν επίσης cookies στον υπολογιστή σας για να σας παρακολουθούν. 

Εξ όσων γνωρίζουμε, ο πάροχος αποθηκεύει τα δεδομένα αυτά σε προφίλ χρήσης, τα οποία χρησιμοποιεί για σκοπούς διαφήμισης, έρευνας αγοράς ή/και σχεδιασμού του ιστότοπού του με γνώμονα τη ζήτηση. Μια τέτοια αξιολόγηση πραγματοποιείται ιδίως (και για τους χρήστες που δεν έχουν συνδεθεί) για την προβολή διαφημίσεων με βάση τις ανάγκες και για την ενημέρωση άλλων χρηστών του κοινωνικού δικτύου σχετικά με τις δραστηριότητές σας στον ιστότοπό μας. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη δημιουργία αυτών των προφίλ χρηστών. Για να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα αντίρρησης, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο πάροχο. 

Για το σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο, καθώς και για τα δικαιώματά σας σχετικά με αυτό και τις επιλογές ρύθμισης για την προστασία του απορρήτου σας, ανατρέξτε στις πληροφορίες 

Εάν δεν θέλετε να λαμβάνει το κοινωνικό δίκτυο δεδομένα σχετικά με εσάς, δεν πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί. 

Συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την online παρουσία μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η Qurasoft διατηρεί διάφορες διαδικτυακές παρουσίες σε κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες, όπως το Facebook, το Instagram, το Twitter και το LinkedIn, προκειμένου να έχει την ευκαιρία να επικοινωνεί με τους ενεργούς χρήστες εκεί και να τους ενημερώνει για το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών μας. Η Qurasoft χρησιμοποιεί τις τεχνικές πλατφόρμες και τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι φορείς εκμετάλλευσης για τον σκοπό αυτό. Στα κοινωνικά δίκτυα και σε άλλες εξωτερικές πλατφόρμες, ισχύουν οι δικές τους διατάξεις περί προστασίας δεδομένων των αντίστοιχων φορέων εκμετάλλευσης, ακόμη και αν διαδίδουμε πληροφορίες και διατηρούμε παρουσίες εκεί. 

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες των κοινωνικών δικτύων και πλατφορμών που προσφέρονται εδώ, καθώς και τις λειτουργίες τους με δική σας ευθύνη. Αυτό ισχύει ιδίως για τη χρήση διαδραστικών λειτουργιών (π.χ. σχολιασμός, κοινοποίηση, βαθμολόγηση κ.λπ.). Τα δεδομένα που συλλέγονται σχετικά με εσάς στο πλαίσιο αυτό υποβάλλονται σε επεξεργασία από τους διαχειριστές των πλατφορμών και ενδέχεται να διαβιβαστούν σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πληροφορίες που λαμβάνουν οι φορείς εκμετάλλευσης και ο τρόπος χρήσης τους περιγράφονται γενικά στις αντίστοιχες οδηγίες προστασίας δεδομένων. Στις επιμέρους πλατφόρμες θα βρείτε επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τους φορείς εκμετάλλευσης και τις επιλογές ρύθμισης των διαφημίσεων. 

Ο τρόπος με τον οποίο οι φορείς εκμετάλλευσης των κοινωνικών δικτύων χρησιμοποιούν τα δεδομένα από τις επισκέψεις στις αντίστοιχες σελίδες για τους δικούς τους σκοπούς, ο βαθμός στον οποίο οι δραστηριότητες στις σελίδες αντιστοιχίζονται σε μεμονωμένους χρήστες, ο χρόνος αποθήκευσης αυτών των δεδομένων και το κατά πόσον τα δεδομένα από μια επίσκεψη στην αντίστοιχη σελίδα διαβιβάζονται σε τρίτους δεν δηλώνεται οριστικά και σαφώς από τους φορείς εκμετάλλευσης και δεν είναι γνωστός σε εμάς. 

elΕλληνικά