SaniQ Logo

Πλατφόρμα για απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενών

Το SaniQ OS είναι μια εξαιρετικά προσαρμόσιμη πλατφόρμα τηλεϊατρικού λογισμικού για την τηλεπαρακολούθηση χρονίως πασχόντων ασθενών.

Remote Patient Monitoring mit SaniQ

Πώς λειτουργεί το SaniQ

Η πλατφόρμα SaniQ λειτουργεί σε συνδυασμό με την τεχνολογία αισθητήρων, μια εφαρμογή για τον ασθενή και το διαδικτυακό λογισμικό SaniQ Praxis. 

Τεχνολογία αισθητήρων

Patientin misst Blutdruck

Οι ασθενείς καταγράφουν τα ζωτικά τους σημεία χρησιμοποιώντας ψηφιακές συσκευές μέτρησης, οι οποίες μεταδίδουν τις μετρούμενες τιμές στην πλατφόρμα SaniQ σε πραγματικό χρόνο.  

Εφαρμογή για ασθενείς

SaniQ Patienten-App

Οι ασθενείς μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή SaniQ για να βλέπουν την πρόοδο των ζωτικών τους σημείων και να επικοινωνούν με τους γιατρούς τους, να ανταλλάσσουν έγγραφα και πολλά άλλα. 

Λογισμικό πρακτικής

Arzt nutzt SaniQ Praxis

Το λογισμικό πρακτικής SaniQ απεικονίζει τα καταγεγραμμένα ζωτικά σημεία και τις προηγουμένως καθορισμένες οριακές τιμές για τους γιατρούς και την ομάδα πρακτικής τους.

Ζωτικά σημεία

Με το SaniQ μπορείτε να παρακολουθείτε ένα ευρύ φάσμα ζωτικών παραμέτρων. Αυτό καθιστά την πλατφόρμα ιδιαίτερα προσαρμόσιμη για πολυάριθμους τομείς ενδείξεων.

Infografik SaniQ Vitalwerte

Χαρακτηριστικά

Ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών καθιστά το SaniQ ευέλικτο για πολυάριθμες εφαρμογές. Εσείς αποφασίζετε ποιες μονάδες θα χρησιμοποιηθούν στην εφαρμογή σας! 

Infografik SaniQ Funktionen

Το SaniQ επιτρέπει στους γιατρούς να παρακολουθούν απρόσκοπτα σημαντικά ζωτικά σημεία των ασθενών τους. Έτσι, κρίσιμα συμβάντα μπορούν να ανιχνευθούν σε πρώιμο στάδιο.

Οι γιατροί μπορούν να βάζουν τους ασθενείς τους να συμπληρώνουν ερωτηματολόγια σε τακτική βάση, π.χ. για να ρωτούν για την υποκειμενική τους ευεξία.

Οι γιατροί μπορούν να προσαρμόσουν το πρόγραμμα φαρμακευτικής αγωγής των ασθενών τους ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Το SaniQ επιτρέπει στους γιατρούς και τους ασθενείς να επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους μέσω συνομιλίας και βιντεοσυμβουλευτικής.

Το SaniQ ενσωματώνεται στα συστήματα AIS της CompuGroup (άλλα συστήματα κατόπιν αιτήματος).

Τα δεδομένα που συλλέγονται στο SaniQ μπορούν να μεταφορτωθούν ανά πάσα στιγμή σε τυποποιημένες μορφές μέσω του λογισμικού Praxis.

Το SaniQ Study Engine επιτρέπει την προσαρμογή της πλατφόρμας στη διαδικασία της μελέτης - από τη βασική μελέτη έως το τέλος της περιόδου παρατήρησης.

Μια διασύνδεση επιτρέπει την ανταλλαγή ψευδωνυμοποιημένων και ανωνυμοποιημένων δεδομένων με εξωτερικά συστήματα (π.χ. συστήματα HIS).

Οι γιατροί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία συγκυβερνήτη για να λάβουν μια δεύτερη γνώμη και να μοιραστούν προσωρινά το ιστορικό τιμών μέτρησης με άλλους γιατρούς (σε όλους τους τομείς και σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων).

SaniQ Devices

Δωρεάν live demo

Σε μια διαδραστική επίδειξη λογισμικού, θα σας δείξουμε πώς λειτουργεί η πλατφόρμα RPM SaniQ και τα οφέλη που προσφέρει. 

Προβολή demo

Παρακολουθήστε το βίντεο για μια εισαγωγή στις σημαντικότερες λειτουργίες του λογισμικού SaniQ Praxis.

Αναπαραγωγή βίντεο

Πώς λειτουργεί το SaniQ

Η πλατφόρμα SaniQ λειτουργεί σε συνδυασμό με μια εφαρμογή για ασθενείς και το διαδικτυακό λογισμικό "SaniQ Praxis" για τους γιατρούς και την ομάδα του ιατρείου τους. 

Πρακτική SaniQ

Οι γιατροί και η ομάδα τους μπορούν να συνδεθούν στο SaniQ Praxis άνετα μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο. Ο πίνακας οργάνων τους παρέχει συνεχή επισκόπηση της κατάστασης της υγείας των ασθενών τους.

Μέσω της SaniQ Praxis, τα ιατρικά ιατρεία μπορούν, για παράδειγμα:

  • Αναγνώριση κρίσιμων συμβάντων σε πρώιμο στάδιο (π.χ. αποσυμφορήσεις ή παροξύνσεις).
  • Επικοινωνήστε μαζί μας γρήγορα αν χρειαστεί
  • Προσαρμογή του προγράμματος φαρμακευτικής αγωγής του ασθενούς
  • Ανταλλαγή ευρημάτων με άλλους θεράποντες ιατρούς

Το SaniQ ενσωματώνεται στα συστήματα AIS της CompuGroup (άλλα συστήματα κατόπιν αιτήματος).

Μια διασύνδεση επιτρέπει την ανταλλαγή ψευδωνυμοποιημένων και ανωνυμοποιημένων δεδομένων με εξωτερικά συστήματα (π.χ. συστήματα HIS).

Οι γιατροί λαμβάνουν ένα μήνυμα εάν τα ζωτικά σημεία του ασθενούς αποκλίνουν από τα όρια που έχουν οριστεί για αυτά ξεχωριστά.

Η αρτηριακή πίεση είναι ένα από τα δέκα ζωτικά σημεία που οι ασθενείς μπορούν να αποθηκεύουν στο SaniQ χρησιμοποιώντας εξωτερικές συσκευές μέτρησης.

Το SaniQ επιτρέπει στους γιατρούς και τους ασθενείς να επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους μέσω συνομιλίας και βιντεοσυμβουλευτικής.

Οι γιατροί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία συγκυβερνήτη για να λάβουν μια δεύτερη γνώμη και να μοιραστούν προσωρινά το ιστορικό τιμών μέτρησης με άλλους γιατρούς (σε όλους τους τομείς και σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων).

Τα δεδομένα που συλλέγονται στο SaniQ μπορούν να μεταφορτωθούν σε αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή ανά πάσα στιγμή μέσω του λογισμικού SaniQ Praxis.

Η SaniQ πληροί τα υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων.

Μια εξωτερική συσκευή ΗΚΓ μπορεί να συνδεθεί στην εφαρμογή SaniQ για ασθενείς μέσω Bluetooth. Στη συνέχεια, οι τιμές μέτρησης αποθηκεύονται αυτόματα στην εφαρμογή.

Μέσω της εφαρμογής για ασθενείς SaniQ, μπορείτε να βάζετε τους ασθενείς να συμπληρώνουν ερωτηματολόγια σε τακτική βάση, π.χ. PREM, PROM ή ερωτηματολόγια για να μάθουν για την τρέχουσα ευημερία τους.

Τα εργαστηριακά αποτελέσματα, τα ευρήματα και άλλα έγγραφα των ασθενών μπορούν να συλλέγονται και να διαχειρίζονται κεντρικά στο φάκελο υγείας του λογισμικού SaniQ Practice.

Το SaniQ δίνει τη δυνατότητα στους καρδιολόγους να τηλεπαρακολουθούν ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια (από 1.1.2022 εκτός προϋπολογισμού).

Οι γιατροί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία συγκυβερνήτη για να λάβουν μια δεύτερη γνώμη και να μοιραστούν προσωρινά το ιστορικό τιμών μέτρησης με άλλους γιατρούς (σε όλους τους τομείς και σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων).

Μια διασύνδεση επιτρέπει την ανταλλαγή ψευδωνυμοποιημένων και ανωνυμοποιημένων δεδομένων με εξωτερικά συστήματα (π.χ. συστήματα HIS).

Το SaniQ επιτρέπει προσαρμοσμένους σχεδιασμούς μελετών με καλύτερα αποτελέσματα μέσω υψηλής πυκνότητας δεδομένων σε όλες τις φάσεις της μελέτης σας.

" μάθετε περισσότερα

Είτε πρόκειται για αναπνευστικό ρυθμό, FEV1, FVC ή μέγιστη ροή - το SaniQ μπορεί να συνδεθεί με τους αντίστοιχους αισθητήρες και σας δείχνει την πορεία των τιμών ως περιγραφικό διάγραμμα. 

Οι γιατροί μπορούν να προσαρμόσουν το πρόγραμμα φαρμακευτικής αγωγής των ασθενών τους ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Το SaniQ είναι πιστοποιημένο ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας Ι.

Με το SaniQ, μπορείτε να παρακολουθείτε τα βασικά ζωτικά σημεία (π.χ. αρτηριακή πίεση, πνευμονική λειτουργία, καρδιακός ρυθμός) των ασθενών ή των εθελοντών σας για να παράγετε ιατρικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και να εντοπίζετε κρίσιμα συμβάντα (π.χ. παροξύνσεις ή αποσυμφορήσεις) σε πρώιμο στάδιο.

Εξωτερικές συσκευές μέτρησης υψηλής ποιότητας (π.χ. συσκευές ΗΚΓ, πιεσόμετρα, σπιρόμετρα) μπορούν να συνδεθούν στην εφαρμογή SaniQ για ασθενείς μέσω Bluetooth. Οι τιμές που μετρούν οι ασθενείς σας μεταφέρονται στην εφαρμογή και από εκεί απευθείας στο ταμπλό του ιατρείου σας SaniQ, όπου εμφανίζονται με σαφήνεια για εσάς και το προσωπικό σας.

Το SaniQ επιτρέπει στους γιατρούς να παρακολουθούν απρόσκοπτα σημαντικά ζωτικά σημεία των ασθενών τους. Έτσι, κρίσιμα συμβάντα μπορούν να ανιχνευθούν σε πρώιμο στάδιο.

Το SaniQ επιτρέπει στους γιατρούς και τους ασθενείς να επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους μέσω συνομιλίας και βιντεοσυμβουλευτικής.

Οι ασθενείς μπορούν να αποθηκεύσουν τα ακόλουθα ζωτικά σημεία στο SaniQ με τη βοήθεια συσκευών μέτρησης:

  • Σωματικό βάρος
  • Βήματα
  • Πίεση αίματος
  • Καρδιακός ρυθμός
  • Λειτουργία των πνευμόνων (ροή αιχμής, FEV1, FVC, αναπνευστικός ρυθμός)

Μάθετε πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από το SaniQ!

Tom Saal
-Ανάπτυξη έργου-

Μάθετε πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από το SaniQ!

Κανονίστε μια δωρεάν επίδειξη

elΕλληνικά