SaniQ Logo

Platforma do zdalnego monitorowania pacjentów

SaniQ OS ist eine hochadaptierbare, telemedizinische Software Plattform zum Telemonitoring von chronisch kranken Menschen.

Telemonitoring mit SaniQ

Jak działa SaniQ

Die SaniQ-Plattform funktioniert im Zusammenspiel aus Sensorik, einer Patienten-App und der webbasierten Software SaniQ Praxis. 

Technologia czujników

Patientin misst Blutdruck

Patient:innen erfassen ihre Vitalparameter mithilfe digitaler Messgeräte, welche die gemessenen Werte in Echtzeit in die SaniQ Plattform übertragen.  

Aplikacja dla pacjentów

SaniQ Patienten-App

Über die SaniQ App sehen die Patient:innen den Verlauf ihrer Vitalwerte und können mit ihren Ärzt:innen kommunizieren, Dokumente austauschen, u.v.m. 

Oprogramowanie do ćwiczeń

Arzt nutzt SaniQ Praxis

Die SaniQ Praxis-Software stellt die erfassten Vitalparameter sowie zuvor definierte Grenzwerte für Ärzt:innen und ihr Praxisteam anschaulich dar.

Cechy

Eine breite Funktionsvielfalt macht SaniQ variabel einsetzbar für zahlreiche Anwendungsfälle. Sie entscheiden, welche Module in Ihrem Anwendungsfall zum Einsatz kommen! 

Infografik SaniQ Funktionen

SaniQ umożliwia lekarzom płynne monitorowanie ważnych parametrów życiowych pacjentów. Dzięki temu krytyczne zdarzenia mogą zostać wykryte na wczesnym etapie.

Lekarze mogą poprosić swoich pacjentów o regularne wypełnianie kwestionariuszy, np. w celu oceny ich subiektywnego samopoczucia.

Lekarze mogą dostosować plan leczenia swoich pacjentów do ich potrzeb.

SaniQ umożliwia lekarzom i pacjentom bezpośredni kontakt za pośrednictwem czatu i konsultacji wideo.

SaniQ jest zintegrowany z systemami CompuGroup AIS (inne systemy na życzenie).

Die in SaniQ gesammelten Daten können über die Praxis Software jederzeit in gängigen Formaten heruntergeladen werden.

Die SaniQ Study Engine ermöglicht die passgenaue Ausrichtung der Plattform an den Studienablauf – von der Baseline-Untersuchung bis zum Ende des Beobachtungszeitraums.

Interfejs umożliwia pseudonimizowaną i anonimizowaną wymianę danych z systemami zewnętrznymi (np. systemami HIS).

Lekarze mogą korzystać z funkcji drugiego pilota, aby uzyskać drugą opinię i tymczasowo udostępniać historie zmierzonych wartości innym lekarzom (w różnych sektorach i zgodnie z przepisami o ochronie danych).

SaniQ Devices

Kostenlose Live-Demo

W interaktywnym demo oprogramowania pokażemy Państwu, jak działa nasza platforma RPM SaniQ i jakie korzyści oferuje. 

Proszę zobaczyć demo

Proszę obejrzeć film, aby zapoznać się z najważniejszymi funkcjami oprogramowania SaniQ Praxis.

Odtwórz wideo

Jak działa SaniQ

Platforma SaniQ działa w połączeniu z aplikacją dla pacjentów i oprogramowaniem internetowym "SaniQ Praxis" dla lekarzy i ich zespołu praktyków. 

Praktyka SaniQ

Lekarze i ich zespół mogą wygodnie logować się do SaniQ Praxis za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Pulpit nawigacyjny zapewnia im stały przegląd stanu zdrowia pacjentów.

Dzięki SaniQ Praxis gabinety lekarskie mogą, na przykład:

  • Rozpoznawanie zdarzeń krytycznych na wczesnym etapie (np. dekompensacji lub zaostrzeń).
  • W razie potrzeby prosimy o szybki kontakt
  • Dostosowanie planu leczenia pacjenta
  • Dzielenie się wynikami z innymi lekarzami prowadzącymi leczenie

SaniQ jest zintegrowany z systemami CompuGroup AIS (inne systemy na życzenie).

Interfejs umożliwia pseudonimizowaną i anonimizowaną wymianę danych z systemami zewnętrznymi (np. systemami HIS).

Lekarze otrzymują wiadomość, jeśli parametry życiowe pacjenta odbiegają od limitów ustalonych dla nich indywidualnie.

Ciśnienie krwi jest jednym z dziesięciu parametrów życiowych, które pacjenci mogą zapisywać w SaniQ za pomocą zewnętrznych urządzeń pomiarowych.

SaniQ umożliwia lekarzom i pacjentom bezpośredni kontakt za pośrednictwem czatu i konsultacji wideo.

Lekarze mogą korzystać z funkcji drugiego pilota, aby uzyskać drugą opinię i tymczasowo udostępniać historie zmierzonych wartości innym lekarzom (w różnych sektorach i zgodnie z przepisami o ochronie danych).

Dane zebrane w SaniQ można w każdej chwili pobrać w formacie nadającym się do odczytu maszynowego za pomocą oprogramowania SaniQ Praxis.

SaniQ spełnia najwyższe europejskie standardy bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych.

Zewnętrzne urządzenie EKG można podłączyć do aplikacji pacjenta SaniQ przez Bluetooth. Zmierzone wartości są następnie automatycznie zapisywane w aplikacji.

Za pośrednictwem aplikacji dla pacjentów SaniQ mogą Państwo zlecić pacjentom regularne wypełnianie kwestionariuszy, np. kwestionariuszy PREM, PROM lub kwestionariuszy mających na celu uzyskanie informacji na temat ich aktualnego samopoczucia.

Wyniki badań laboratoryjnych, wyniki i inne dokumenty pacjenta mogą być gromadzone i centralnie zarządzane w folderze zdrowia oprogramowania SaniQ Practice.

SaniQ umożliwia kardiologom telemonitorowanie pacjentów z niewydolnością serca (od 1.1.2022 r. rozliczane pozabudżetowo).

Lekarze mogą korzystać z funkcji drugiego pilota, aby uzyskać drugą opinię i tymczasowo udostępniać historie zmierzonych wartości innym lekarzom (w różnych sektorach i zgodnie z przepisami o ochronie danych).

Interfejs umożliwia pseudonimizowaną i anonimizowaną wymianę danych z systemami zewnętrznymi (np. systemami HIS).

SaniQ umożliwia dostosowanie projektów badań z lepszymi wynikami dzięki wysokiej gęstości danych na wszystkich etapach badania.

" proszę dowiedzieć się więcej

Niezależnie od tego, czy chodzi o częstość oddechów, FEV1, FVC czy przepływ szczytowy - SaniQ może być sprzężony z odpowiednimi czujnikami i pokazuje przebieg wartości w postaci wykresu opisowego. 

Lekarze mogą dostosować plan leczenia swoich pacjentów do ich potrzeb.

SaniQ jest certyfikowanym urządzeniem medycznym klasy I.

Dzięki SaniQ mogą Państwo monitorować kluczowe parametry życiowe (np. ciśnienie krwi, czynność płuc, tętno) swoich pacjentów lub ochotników, aby generować dane medyczne w czasie rzeczywistym i wykrywać krytyczne zdarzenia (np. zaostrzenia lub dekompensacje) na wczesnym etapie.

Wysokiej jakości zewnętrzne urządzenia pomiarowe (np. aparaty EKG, ciśnieniomierze, spirometry) można podłączyć do aplikacji dla pacjentów SaniQ przez Bluetooth. Wartości zmierzone przez pacjentów są przesyłane do aplikacji, a stamtąd bezpośrednio do pulpitu nawigacyjnego gabinetu SaniQ, gdzie są wyraźnie wyświetlane dla Państwa i personelu.

SaniQ umożliwia lekarzom płynne monitorowanie ważnych parametrów życiowych pacjentów. Dzięki temu krytyczne zdarzenia mogą zostać wykryte na wczesnym etapie.

SaniQ umożliwia lekarzom i pacjentom bezpośredni kontakt za pośrednictwem czatu i konsultacji wideo.

Następujące parametry życiowe mogą być zapisywane przez pacjentów w SaniQ za pomocą urządzeń pomiarowych:

  • Masa ciała
  • Kroki
  • Ciśnienie krwi
  • Tętno
  • Czynność płuc (szczytowy przepływ, FEV1, FVC, częstość oddechów)

Proszę dowiedzieć się, jak mogą Państwo skorzystać z SaniQ!

Tom Saal
-Rozwój projektu-

Proszę dowiedzieć się, jak mogą Państwo skorzystać z SaniQ!

Proszę umówić się na bezpłatną prezentację

pl_PLPolski