SaniQ Logo

Plattform för patientövervakning på distans

SaniQ OS ist eine hochadaptierbare, telemedizinische Software Plattform zum Telemonitoring von chronisch kranken Menschen.

Telemonitoring mit SaniQ

Hur SaniQ fungerar

Die SaniQ-Plattform funktioniert im Zusammenspiel aus Sensorik, einer Patienten-App und der webbasierten Software SaniQ Praxis. 

Sensorteknik

Patientin misst Blutdruck

Patient:innen erfassen ihre Vitalparameter mithilfe digitaler Messgeräte, welche die gemessenen Werte in Echtzeit in die SaniQ Plattform übertragen.  

Patient-app

SaniQ Patienten-App

Über die SaniQ App sehen die Patient:innen den Verlauf ihrer Vitalwerte und können mit ihren Ärzt:innen kommunizieren, Dokumente austauschen, u.v.m. 

Programvara för praktik

Arzt nutzt SaniQ Praxis

Die SaniQ Praxis-Software stellt die erfassten Vitalparameter sowie zuvor definierte Grenzwerte für Ärzt:innen und ihr Praxisteam anschaulich dar.

Funktioner

Eine breite Funktionsvielfalt macht SaniQ variabel einsetzbar für zahlreiche Anwendungsfälle. Sie entscheiden, welche Module in Ihrem Anwendungsfall zum Einsatz kommen! 

Infografik SaniQ Funktionen

SaniQ gör det möjligt för läkare att sömlöst övervaka viktiga vitalparametrar hos sina patienter. Kritiska händelser kan därmed upptäckas i ett tidigt skede.

Läkare kan be sina patienter att fylla i frågeformulär regelbundet, t.ex. för att bedöma deras subjektiva välbefinnande.

Läkarna kan anpassa medicineringsplanen för sina patienter efter deras behov.

SaniQ gör det möjligt för läkare och patienter att kontakta varandra direkt via chatt och videokonsultation.

SaniQ är integrerat i CompuGroup AIS-system (andra system på begäran).

Die in SaniQ gesammelten Daten können über die Praxis Software jederzeit in gängigen Formaten heruntergeladen werden.

Die SaniQ Study Engine ermöglicht die passgenaue Ausrichtung der Plattform an den Studienablauf – von der Baseline-Untersuchung bis zum Ende des Beobachtungszeitraums.

Ett gränssnitt möjliggör pseudonymiserat och anonymiserat datautbyte med externa system (t.ex. HIS-system).

Läkare kan använda co-pilot-funktionen för att få en andra åsikt och tillfälligt dela uppmätta värdehistorik med andra läkare (över sektorer och i enlighet med dataskyddsbestämmelser).

SaniQ Devices

Kostenlose Live-Demo

I en interaktiv mjukvarudemo visar vi hur vår RPM-plattform SaniQ fungerar och vilka fördelar den erbjuder. 

Visa demo

Titta på videon för en introduktion till de viktigaste funktionerna i SaniQ Praxis-programvaran.

Spela upp video

Hur SaniQ fungerar

SaniQ-plattformen fungerar i kombination med en patientapp och den webbaserade programvaran "SaniQ Praxis" för läkare och deras praktikteam. 

SaniQ Praxis

Läkare och deras team kan logga in på SaniQ Praxis bekvämt via en webbläsare. Instrumentpanelen ger dem en ständig överblick över patienternas hälsotillstånd.

Via SaniQ Praxis kan läkarmottagningar t.ex:

  • Identifiera kritiska händelser i ett tidigt skede (t.ex. dekompensationer eller exacerbationer)
  • Kontakta oss snabbt om det behövs
  • Anpassa patientens medicineringsplan
  • Delning av resultat med andra behandlande läkare

SaniQ är integrerat i CompuGroup AIS-system (andra system på begäran).

Ett gränssnitt möjliggör pseudonymiserat och anonymiserat datautbyte med externa system (t.ex. HIS-system).

Läkarna får ett meddelande om patientens vitalparametrar avviker från de gränsvärden som fastställts för varje enskild patient.

Blodtrycket är en av tio vitalparametrar som patienter kan lagra i SaniQ med hjälp av externa mätinstrument.

SaniQ gör det möjligt för läkare och patienter att kontakta varandra direkt via chatt och videokonsultation.

Läkare kan använda co-pilot-funktionen för att få en andra åsikt och tillfälligt dela uppmätta värdehistorik med andra läkare (över sektorer och i enlighet med dataskyddsbestämmelser).

De data som samlas in i SaniQ kan när som helst laddas ner i ett maskinläsbart format via programvaran SaniQ Praxis.

SaniQ uppfyller de högsta europeiska säkerhetsstandarderna för dataskydd.

En extern EKG-enhet kan anslutas till SaniQ patientapp via Bluetooth. De uppmätta värdena sparas sedan automatiskt i appen.

Via SaniQs patientapp kan du låta patienterna fylla i frågeformulär regelbundet, t.ex. PREM, PROM eller frågeformulär för att ta reda på deras aktuella välbefinnande.

Laboratorieresultat, fynd och andra patientdokument kan samlas in och hanteras centralt i SaniQ Practice Software i hälsofliken.

SaniQ gör det möjligt för kardiologer att övervaka hjärtsviktspatienter på distans (från 1.1.2022 extrabudgetärt fakturerbart).

Läkare kan använda co-pilot-funktionen för att få en andra åsikt och tillfälligt dela uppmätta värdehistorik med andra läkare (över sektorer och i enlighet med dataskyddsbestämmelser).

Ett gränssnitt möjliggör pseudonymiserat och anonymiserat datautbyte med externa system (t.ex. HIS-system).

SaniQ möjliggör skräddarsydda studieutformningar med bättre resultat genom hög datatäthet i alla faser av din studie.

" Läs mer

Oavsett om det gäller andningsfrekvens, FEV1, FVC eller peak flow - SaniQ kan kopplas till motsvarande sensorer och visar värdenas förlopp som ett beskrivande diagram. 

Läkarna kan anpassa medicineringsplanen för sina patienter efter deras behov.

SaniQ är en certifierad medicinteknisk produkt klass I.

Med SaniQ kan du övervaka viktiga vitalparametrar (t.ex. blodtryck, lungfunktion, hjärtfrekvens) hos dina patienter eller volontärer för att generera medicinska data i realtid och upptäcka kritiska händelser (t.ex. förvärringar eller dekompensationer) i ett tidigt skede.

Högkvalitativa externa mätinstrument (t.ex. EKG-enheter, blodtrycksmätare, spirometrar) kan anslutas till SaniQ patientapp via Bluetooth. De värden som mäts av dina patienter överförs till appen och därifrån direkt till din SaniQ-praxispanel, där de visas tydligt för dig och din personal.

SaniQ gör det möjligt för läkare att sömlöst övervaka viktiga vitalparametrar hos sina patienter. Kritiska händelser kan därmed upptäckas i ett tidigt skede.

SaniQ gör det möjligt för läkare och patienter att kontakta varandra direkt via chatt och videokonsultation.

Följande vitalparametrar kan lagras av patienter i SaniQ med hjälp av mätinstrument:

  • Kroppsvikt
  • Steg
  • Blodtryck
  • Hjärtfrekvens
  • Lungfunktion (toppflöde, FEV1, FVC, andningsfrekvens)

Ta reda på hur du kan dra nytta av SaniQ!

Tom Saal
-Projektutveckling-

Ta reda på hur du kan dra nytta av SaniQ!

Boka en kostnadsfri demo

sv_SESvenska