SaniQ-Logo_blau_kl

Plattform för patientövervakning på distans

SaniQ OS är en mycket anpassningsbar mjukvaruplattform som kan integreras i många scenarier för telemonitorering av personer med kroniska sjukdomar. Det öppnar nya möjligheter för läkare att generera tillförlitliga data i realtid för bättre behandlingsbeslut och studieresultat.

Hur SaniQ fungerar

SaniQ-plattformen fungerar i kombination med en patientapp och den webbaserade programvaran "SaniQ Praxis" för läkare och deras praktikteam. 

saniq-app

Patient-app

Patienterna laddar ner appen till sin smartphone och mäter sina vitalparametrar självständigt med externa mätinstrument, som överförs direkt till appen via Bluetooth.

saniq-praxis

Programvara för praktik

Uppgifterna överförs direkt från appen till SaniQs programvara. Med hjälp av programvarans instrumentpanel kan läkarna hela tiden hålla koll på patientens hälsostatus.

Vad är SaniQ?

SaniQ är en mjukvaruplattform som integreras i vanliga praktiksystem för fjärr- och telemonitorering. Plattformen kopplar samman läkare med deras patienter via en patientapp och en webbapplikation för läkarmottagningen. 

SaniQ gör det möjligt för läkare att sömlöst övervaka viktiga vitalparametrar hos sina patienter. Kritiska händelser kan därmed upptäckas i ett tidigt skede.

Läkarna får ett meddelande om patientens vitalparametrar avviker från de gränsvärden som fastställts för varje enskild patient.

Läkarna kan anpassa medicineringsplanen för sina patienter efter deras behov.

Läkare kan be sina patienter att fylla i frågeformulär regelbundet, t.ex. för att bedöma deras subjektiva välbefinnande.

Laboratorieresultat, resultat och andra patientdokument kan samlas in och hanteras centralt i hälsokatalogen.

SaniQ gör det möjligt för läkare och patienter att kontakta varandra direkt via chatt och videokonsultation.

Högkvalitativa externa mätinstrument (t.ex. EKG-enheter, blodtrycksmätare, spirometrar) kan anslutas till SaniQ patientapp via Bluetooth. De uppmätta värdena överförs till appen och därifrån direkt till din SaniQ-praxispanel, där de visas tydligt för dig och din personal.

Läkare kan använda co-pilot-funktionen för att få en andra åsikt och tillfälligt dela uppmätta värdehistorik med andra läkare (över sektorer och i enlighet med dataskyddsbestämmelser).

Ett gränssnitt möjliggör pseudonymiserat och anonymiserat datautbyte med externa system (t.ex. HIS-system).

Visa demo

Titta på videon för en introduktion till de viktigaste funktionerna i SaniQ Praxis-programvaran.

Spela upp video

Hur SaniQ fungerar

SaniQ-plattformen fungerar i kombination med en patientapp och den webbaserade programvaran "SaniQ Praxis" för läkare och deras praktikteam. 

SaniQ Praxis

Läkare och deras team kan logga in på SaniQ Praxis bekvämt via en webbläsare. Instrumentpanelen ger dem en ständig överblick över patienternas hälsotillstånd.

Via SaniQ Praxis kan läkarmottagningar t.ex:

  • Identifiera kritiska händelser i ett tidigt skede (t.ex. dekompensationer eller exacerbationer)
  • Kontakta oss snabbt om det behövs
  • Anpassa patientens medicineringsplan
  • Delning av resultat med andra behandlande läkare

En mängd olika typer av distansmedicin - på en och samma plattform!

SaniQ är integrerat i CompuGroup AIS-system (andra system på begäran).

Ett gränssnitt möjliggör pseudonymiserat och anonymiserat datautbyte med externa system (t.ex. HIS-system).

Läkarna får ett meddelande om patientens vitalparametrar avviker från de gränsvärden som fastställts för varje enskild patient.

Blodtrycket är en av tio vitalparametrar som patienter kan lagra i SaniQ med hjälp av externa mätinstrument.

SaniQ gör det möjligt för läkare och patienter att kontakta varandra direkt via chatt och videokonsultation.

Läkare kan använda co-pilot-funktionen för att få en andra åsikt och tillfälligt dela uppmätta värdehistorik med andra läkare (över sektorer och i enlighet med dataskyddsbestämmelser).

De data som samlas in i SaniQ kan när som helst laddas ner i ett maskinläsbart format via programvaran SaniQ Praxis.

SaniQ uppfyller de högsta europeiska säkerhetsstandarderna för dataskydd.

En extern EKG-enhet kan anslutas till SaniQ patientapp via Bluetooth. De uppmätta värdena sparas sedan automatiskt i appen.

Via SaniQs patientapp kan du låta patienterna fylla i frågeformulär regelbundet, t.ex. PREM, PROM eller frågeformulär för att ta reda på deras aktuella välbefinnande.

Laboratorieresultat, fynd och andra patientdokument kan samlas in och hanteras centralt i SaniQ Practice Software i hälsofliken.

SaniQ gör det möjligt för kardiologer att övervaka hjärtsviktspatienter på distans (från 1.1.2022 extrabudgetärt fakturerbart).

Läkare kan använda co-pilot-funktionen för att få en andra åsikt och tillfälligt dela uppmätta värdehistorik med andra läkare (över sektorer och i enlighet med dataskyddsbestämmelser).

Ett gränssnitt möjliggör pseudonymiserat och anonymiserat datautbyte med externa system (t.ex. HIS-system).

SaniQ möjliggör skräddarsydda studieutformningar med bättre resultat genom hög datatäthet i alla faser av din studie.

" Läs mer

Oavsett om det gäller andningsfrekvens, FEV1, FVC eller peak flow - SaniQ kan kopplas till motsvarande sensorer och visar värdenas förlopp som ett beskrivande diagram. 

Läkarna kan anpassa medicineringsplanen för sina patienter efter deras behov.

SaniQ är en certifierad medicinteknisk produkt klass I.

Med SaniQ kan du övervaka viktiga vitalparametrar (t.ex. blodtryck, lungfunktion, hjärtfrekvens) hos dina patienter eller volontärer för att generera medicinska data i realtid och upptäcka kritiska händelser (t.ex. förvärringar eller dekompensationer) i ett tidigt skede.

Högkvalitativa externa mätinstrument (t.ex. EKG-enheter, blodtrycksmätare, spirometrar) kan anslutas till SaniQ patientapp via Bluetooth. De värden som mäts av dina patienter överförs till appen och därifrån direkt till din SaniQ-praxispanel, där de visas tydligt för dig och din personal.

SaniQ gör det möjligt för läkare att sömlöst övervaka viktiga vitalparametrar hos sina patienter. Kritiska händelser kan därmed upptäckas i ett tidigt skede.

SaniQ gör det möjligt för läkare och patienter att kontakta varandra direkt via chatt och videokonsultation.

Följande vitalparametrar kan lagras av patienter i SaniQ med hjälp av mätinstrument:

  • Kroppsvikt
  • Steg
  • Blodtryck
  • Hjärtfrekvens
  • Lungfunktion (toppflöde, FEV1, FVC, andningsfrekvens)

... och vad behöver du?

Vi har flexibla lösningar för dina behov!
Låt oss prata om dina projekt:

sv_SESvenska