Övervaka din hjärthälsa digitalt

Övervaka din hjärthälsa

Remote Patient Monitoring in der Kardiologie

Telemonitoring är ett digitalt medicinskt behandlingskoncept som ger patienterna större säkerhet och bättre skydd för sin hjärthälsa. Sjukförsäkringsbolag täcker kostnaderna för patienter med avancerade stadier av sjukdomen. 

Telemonitoring är ett digitalt medicinskt behandlingskoncept som ger dig mer säkerhet och bättre skydd av din hjärthälsa. Sjukförsäkringsbolag täcker kostnaderna för hjärtsviktspatienter (med NYHA II eller III). 

Remote Patient Monitoring in der Kardiologie
Paar im Grünen

Telemonitoring: Varför är det bra för mig?

Med telemonitoring övervakas din hjärthälsa av din kardiologmottagning med hjälp av patientappen SaniQ HJÄRTA övervakas på distans. Du drar nytta av detta på flera sätt.

1. Databaserad terapi

Dina dagligen uppmätta vitalparametrar ger en djup inblick i hur din sjukdom utvecklas - och en databaserad optimering av behandlingen.

2. ökat skydd

SaniQ känner automatiskt av när dina vitalparametrar överskrider kritiska värden. Detta bidrar till att förebygga sjukdomsepisoder som våra Fallstudie visar.

3. Mer expertis

Att mäta och övervaka dina vitala funktioner förbättrar din förståelse för din sjukdom och ökar din förmåga att aktivt delta i behandlingen.

Telemonitoring Grafik

Telemonitorering med SaniQ - Hur fungerar det?

Telemonitoring med SaniQ HERZ är en barnlek: du mäter dina värden varje dag och tekniken tar hand om resten.

Telemonitoring SaniQ
SaniQ HERZ fungerar i kombination med 3 mätinstrument, patientappen SaniQ och programvaran "SaniQ Praxis" för läkare. 

 För att komma igång med telemonitoring får du ett startpaket från oss med 3 mätinstrument och detaljerade instruktioner om hur de ska användas. Installation och användning av SaniQ patientapp.

Ansökan:

  1. Med hjälp av patientappen gör du en mätning en gång om dagen med var och en av de 3 mätinstrumenten (blodtryck, vikt, EKG).
  2. Värdena överförs automatiskt till SaniQ-patientappen och mjukvaran på mottagningen.
  3. Om något av värdena ligger utanför normalområdet informeras din kardiolog omedelbart. Din kardiolog kan då sätta in terapeutiska motåtgärder.

3 steg till telemonitorering

Prata med din kardiologmottagning om möjligheten till telemonitorering. Med SaniQ kan ni snabbt påbörja telemonitorering tillsammans - kostnaderna täcks helt av sjukförsäkringen för högriskpatienter!

För att din sjukförsäkring ska täcka kostnaderna för telemonitorering måste du uppfylla följande medicinska krav:

  • Du har diagnostiserats med hjärtsvikt i stadium NYHA II eller NYHA III med en ejektionsfraktion < 40%
  • Du har vårdats på sjukhus för hjärtkompensation under de senaste 12 månaderna eller bär på ett implanterat hjärtaggregat (ICD, CRT-P, CRT-D).
  • De är kognitivt, fysiskt och tekniskt kapabla att delta i telemonitorering.
Steg 1

Samtal med läkare

Ta med dig vår läkarinformation (se nedan) till ditt nästa besök på din kardiologiska specialistmottagning och tala med din läkare om att delta i telemonitorering.

Steg 2

Bli guidad

När din kardiologmottagning är ansluten till SaniQ kommer du att få en genomgång av din läkare om telemonitorering och hur du använder SaniQs patientapp.

Steg 3

Starta fjärrövervakning

Slutligen får du åtkomstdata för patientappen från din läkare samt vår enhetssats för att mäta dina vitalparametrar - och du är redo att köra igång!

Informera din kardiolog!

Informera din kardiolog!

Skriv ut vår läkarinformation och prata med din kardiolog om att delta i telemonitorering. Alternativt kan du beställa broschyren från oss per post utan kostnad.

sv_SESvenska