SaniQ Logo

Platforma na diaľkové monitorovanie pacientov

SaniQ OS ist eine hochadaptierbare, telemedizinische Software Plattform zum Telemonitoring von chronisch kranken Menschen.

SaniQ Grafik

Ako funguje SaniQ

Die SaniQ-Plattform funktioniert im Zusammenspiel aus Sensorik, einer Patienten-App und der webbasierten Software SaniQ Praxis. 

Technológia senzorov

Patientin misst Blutdruck

Patient:innen erfassen ihre Vitalparameter mithilfe digitaler Messgeräte, welche die gemessenen Werte in Echtzeit in die SaniQ Plattform übertragen.  

Aplikácia pre pacientov

SaniQ Patienten-App

Über die SaniQ App sehen die Patient:innen den Verlauf ihrer Vitalwerte und können mit ihren Ärzt:innen kommunizieren, Dokumente austauschen, u.v.m. 

Praktický softvér

Arzt nutzt SaniQ Praxis

Die SaniQ Praxis-Software stellt die erfassten Vitalparameter sowie zuvor definierte Grenzwerte für Ärzt:innen und ihr Praxisteam anschaulich dar.

Funkcie

Eine breite Funktionsvielfalt macht SaniQ variabel einsetzbar für zahlreiche Anwendungsfälle. Sie entscheiden, welche Module in Ihrem Anwendungsfall zum Einsatz kommen! 

Infografik SaniQ Funktionen

SaniQ umožňuje lekárom bezproblémovo monitorovať dôležité životné funkcie ich pacientov. Kritické udalosti sa tak dajú odhaliť v počiatočnom štádiu.

Lekári môžu svojich pacientov pravidelne žiadať o vyplnenie dotazníkov, napr. na posúdenie ich subjektívnej pohody.

Lekári môžu pacientom upraviť liekový plán podľa ich potrieb.

SaniQ umožňuje lekárom a pacientom priamy kontakt prostredníctvom chatu a videokonzultácií.

SaniQ je integrovaný do systémov AIS spoločnosti CompuGroup (iné systémy na požiadanie).

Die in SaniQ gesammelten Daten können über die Praxis Software jederzeit in gängigen Formaten heruntergeladen werden.

Die SaniQ Study Engine ermöglicht die passgenaue Ausrichtung der Plattform an den Studienablauf – von der Baseline-Untersuchung bis zum Ende des Beobachtungszeitraums.

Rozhranie umožňuje pseudonymizovanú a anonymizovanú výmenu údajov s externými systémami (napr. systémami HIS).

Lekári môžu využívať funkciu kopilota na získanie druhého názoru a dočasne zdieľať históriu nameraných hodnôt s inými lekármi (v rôznych sektoroch a v súlade s predpismi o ochrane údajov).

SaniQ Devices

Kostenlose Live-Demo

V interaktívnej ukážke softvéru vám ukážeme, ako funguje naša platforma RPM SaniQ a aké výhody ponúka. 

Zobraziť demo

Pozrite si video, v ktorom sa dozviete o najdôležitejších funkciách softvéru SaniQ Praxis.

Prehrať video

Ako funguje SaniQ

Platforma SaniQ funguje v kombinácii s aplikáciou pre pacientov a webovým softvérom "SaniQ Praxis" pre lekárov a ich praktický tím. 

SaniQ Practice

Lekári a ich tím sa môžu do systému SaniQ Praxis prihlásiť pohodlne prostredníctvom internetového prehliadača. Informačný panel im poskytuje neustály prehľad o zdravotnom stave ich pacientov.

Prostredníctvom spoločnosti SaniQ Praxis môžu lekárske ordinácie napríklad:

  • včasné rozpoznanie kritických udalostí (napr. dekompenzácie alebo exacerbácie)
  • V prípade potreby nás rýchlo kontaktujte
  • Prispôsobte pacientovi plán liečby
  • Zdieľanie zistení s ostatnými ošetrujúcimi lekármi

SaniQ je integrovaný do systémov AIS spoločnosti CompuGroup (iné systémy na požiadanie).

Rozhranie umožňuje pseudonymizovanú a anonymizovanú výmenu údajov s externými systémami (napr. systémami HIS).

Lekári dostanú správu, ak sa životné funkcie pacienta odchýlia od individuálne nastavených limitov.

Krvný tlak je jedným z desiatich životne dôležitých znakov, ktoré môžu pacienti ukladať do systému SaniQ pomocou externých meracích zariadení.

SaniQ umožňuje lekárom a pacientom priamy kontakt prostredníctvom chatu a videokonzultácií.

Lekári môžu využívať funkciu kopilota na získanie druhého názoru a dočasne zdieľať históriu nameraných hodnôt s inými lekármi (v rôznych sektoroch a v súlade s predpismi o ochrane údajov).

Údaje zozbierané v systéme SaniQ možno kedykoľvek stiahnuť v strojovo čitateľnom formáte prostredníctvom softvéru SaniQ Praxis.

Spoločnosť SaniQ spĺňa najvyššie európske bezpečnostné normy na ochranu údajov.

Externé EKG zariadenie možno pripojiť k pacientskej aplikácii SaniQ prostredníctvom Bluetooth. Namerané hodnoty sa potom automaticky uložia do aplikácie.

Prostredníctvom aplikácie pre pacientov SaniQ môžete nechať pacientov pravidelne vypĺňať dotazníky, napr. PREM, PROM alebo dotazníky na zistenie ich aktuálneho zdravotného stavu.

Laboratórne výsledky, nálezy a ďalšie dokumenty pacienta možno zhromažďovať a centrálne spravovať v zdravotnej zložke softvéru SaniQ Practice.

SaniQ umožňuje kardiológom telemonitorovať pacientov so srdcovým zlyhávaním (od 1.1.2022 mimorozpočtovo zúčtovateľné).

Lekári môžu využívať funkciu kopilota na získanie druhého názoru a dočasne zdieľať históriu nameraných hodnôt s inými lekármi (v rôznych sektoroch a v súlade s predpismi o ochrane údajov).

Rozhranie umožňuje pseudonymizovanú a anonymizovanú výmenu údajov s externými systémami (napr. systémami HIS).

SaniQ umožňuje prispôsobené návrhy štúdií s lepšími výsledkami vďaka vysokej hustote údajov vo všetkých fázach vašej štúdie.

" viac informácií

Či už ide o dychovú frekvenciu, FEV1, FVC alebo špičkový prietok - SaniQ je možné prepojiť s príslušnými snímačmi a zobrazuje priebeh hodnôt ako popisný diagram. 

Lekári môžu pacientom upraviť liekový plán podľa ich potrieb.

SaniQ je certifikovaná zdravotnícka pomôcka triedy I.

Pomocou systému SaniQ môžete monitorovať kľúčové životné funkcie (napr. krvný tlak, funkciu pľúc, srdcovú frekvenciu) svojich pacientov alebo dobrovoľníkov, aby ste mohli generovať lekárske údaje v reálnom čase a včas odhaliť kritické udalosti (napr. exacerbácie alebo dekompenzácie).

Kvalitné externé meracie zariadenia (napr. EKG prístroje, tlakomery, spirometre) možno pripojiť k pacientskej aplikácii SaniQ prostredníctvom Bluetooth. Hodnoty namerané pacientom sa prenášajú do aplikácie a odtiaľ priamo do panela ordinácie SaniQ, kde sa prehľadne zobrazujú vám a vášmu personálu.

SaniQ umožňuje lekárom bezproblémovo monitorovať dôležité životné funkcie ich pacientov. Kritické udalosti sa tak dajú odhaliť v počiatočnom štádiu.

SaniQ umožňuje lekárom a pacientom priamy kontakt prostredníctvom chatu a videokonzultácií.

Pomocou meracích prístrojov môžu pacienti v systéme SaniQ uchovávať nasledujúce životné funkcie:

  • Telesná hmotnosť
  • Kroky
  • Krvný tlak
  • Tepová frekvencia
  • Funkcia pľúc (maximálny prietok, FEV1, FVC, frekvencia dýchania)

Zistite, ako môžete využívať výhody systému SaniQ!

Tom Saal
-Vývoj projektu-

Zistite, ako môžete využívať výhody systému SaniQ!

Zorganizujte si bezplatnú ukážku

sk_SKSlovenčina