Uw weg naar telemonitoring bij hartfalen

Sinds 2022 kunnen cardiologische praktijken telemonitoring bij hartfalen in rekening brengen - hiervoor zijn fee schedule items (GOP) beschikbaar in de uniforme evaluatieschaal (EBM). Wij laten u zien hoe u aan de vereisten kunt voldoen, een extra-budgettaire vergoeding kunt ontvangen en uw HI-patiënten op een eenvoudige manier moderne zorg kunt bieden.

Met telemonitoring bij hartfalen is een nieuwe telegeneeskundige dienst op het gebied van cardiologie sinds januari 2022 factureerbaar in Duitsland. Patiënten en cardiologen zullen hier in gelijke mate van profiteren. 

Wat is het voordeel van telemonitoring bij hartfalen?

Patiënt:binnen Telemonitoring zorgt voor naadloze medische zorg. Therapeutische beslissingen kunnen ook op basis van betere gegevens worden genomen.

Cardioloog:binnen Bied uw patiënten een moderne behandeling op het scherpst van de snede met telemonitoring. Het opent ook nieuwe extra-budgettaire factureringsmogelijkheden voor hen.

Voor cardiologische praktijken is het daarom de moeite waard om het onderwerp niet langer uit te stellen en te beginnen met cardiale telemonitoring. Bereken nu uw potentiële extra inkomsten met onze Compensatie calculator.

U moet aan deze vereisten voldoen

Om als cardiologische praktijk telemonitoring bij hartfalen te kunnen aanbieden, hebt u 3 dingen nodig:

 1. een erkenning als telegeneeskundig centrum (TMZ)
 2. een software voor telemonitoring
 3. Externe meetapparatuur voor de patiënten

1. accreditatie als telegeneeskundig centrum (TMZ)

Bij telemonitoring worden de gezondheidsgegevens van patiënten gemeten met meetapparatuur en vervolgens doorgestuurd naar een telegeneeskundig centrum (TMZ). Als cardioloog kunt u de taken van het TMZ overnemen als u door uw vereniging van wettelijk ziekenfondsartsen (KV) gecertificeerd bent als TMZ. Dit heeft voor u het voordeel dat u de overgenomen taken kunt betalen via de nieuwe GOP's in de uniforme evaluatieschaal (Einheitlicher Bewertungsmaßstab). wetsvoorstel extrabudgettair kan.

In het kader van certificering moeten cardiologen bepaalde professionele en technische eisen aan de KV bewijzen.

Vereisten voor toelating als TMZ:

1. Gediplomeerd specialist voor interne geneeskunde en cardiologie

2. Deelname aan door de SHI geaccrediteerde medische zorg of werk in een door de SHI geaccrediteerde MVZ (volgens § 95 SGB V)

3. Goedkeuring volgens de kwaliteitsborgingsovereenkomst (QA-overeenkomst) Ritme-implantaatcontrole

4. Bewijs van naleving van de vereisten voor technische apparatuur volgens de overeenkomst voor kwaliteitsborging voor telemonitoring bij hartfalen (§5)

De belangrijkste taken van een telegeneeskundig centrum:

 • De geschiktheidstest van de patiënten voor telemonitoring met betrekking tot de medische vereisten aan het begin van de behandeling.
 • Voorziening en onderhoud van de technische infrastructuur
 • patiënten begeleiden bij het gebruik van de benodigde software en technologie
 • de digitale bewaking en professionele beoordeling van binnenkomende gezondheidsgegevens

Met onze SaniQ software voor telemonitoring u voldoet aan alle technische, wettelijke en gegevensbeschermingsvereisten en krijgt ook hulp bij TMZ-goedkeuring en uitgebreide ondersteuning bij het opzetten en onderhouden van de technische infrastructuur.

SaniQ-Logo_blau_kl

2. software voor telemonitoring

Voor telemonitoring hebt u software nodig waarmee de gezondheidsgegevens van de patiënt centraal geregistreerd kunnen worden en waarmee u, als behandelend cardioloog, de patiënt kunt bewaken en verzorgen. De software is dus de Het hart van telezorg. De software wordt ook gebruikt om de verzamelde persoonlijke en gezondheidsgerelateerde gegevens op te slaan.

De QS-overeenkomst "Telemonitoring bij hartfalen" definieert onder andere het volgende Vereisten voor de telemonitoring software vermeld:

 • Voldoen aan vereisten voor gegevensbescherming
 • Geschikt voor dagelijkse volledige gegevenstransmissie
 • Geschikt voor het instellen van patiëntspecifieke grenswaarden en voor het geven van waarschuwingen wanneer grenswaarden worden overschreden of niet worden bereikt

Telemonitoring met SaniQ

3. externe meetapparatuur voor de patiënten

In de context van telemonitoring voor hartfalen worden externe meetapparaten gebruikt om 3 Vitale functies opgenomen:

 • Lichaamsgewicht
 • elektrische hartslag
 • Bloeddruk

Hiervoor ontvangen de patiënten een elektronisch ECG, een bloeddrukmeter en een weegschaal. Volgens de QS-overeenkomst "Telemonitoring bij hartfalen" moeten de apparaten onder andere

 • geschikt zijn voor gebruik door patiënten
 • compatibel zijn met het zendapparaat en de telemonitoringsoftware
 • overeenkomen met de stand van de techniek (ECG-apparaat)

Als u SaniQ als uw softwareleverancier kiest, zullen wij u voorzien van moderne meetapparatuur die aan de eisen voldoet om aan uw patiënten door te geven. 

Bronnen:

Kassenärztliche Bundesvereinigung & GKV-Spitzenverband: Overeenkomst kwaliteitsborging telemonitoring bij hartfalen. 2022. 

Deze artikelen kunnen interessant voor u zijn:

Mann misst seinen Blutdruck
Tijdschrift

Casestudie: Telemonitoring voorkomt hartdecompensatie

Een concreet geval van een cardiologische groepspraktijk in Krefeld laat zien hoe telemonitoring van belangrijke vitale functies en directe communicatie met patiënten kan helpen om kritieke gebeurtenissen in een vroeg stadium te identificeren en te behandelen.

Lees meer "
nl_BENederlands (België)