Digital övervakning av hjärtsvikt.

Äntligen enkelt med SaniQ HERZ

Digital övervakning av hjärtsvikt.

Äntligen enkelt med SaniQ HERZ

Med SaniQ HERZ, mjukvaruplattformen för medicinsk telemonitorering av patienter med hjärtsvikt, skapar du grunden för Ersättning utanför budgeten i EBM. 

Telemonitorering har aldrig varit enklare

Skapa nu grunden för Ersättning utanför budgeten i EBM: Med SaniQ HERZ har vi utvecklat en ny lösning, vilket förenklar telemonitorering av hjärtsvikt för dig och dina patienter och maximerar dina intäkter.

Telemonitoring SaniQ
1

Toppmodern sensorteknik

För att starta telemonitorering kommer dina patienter att få 3 elektroniska mätinstrument från oss, inklusive en detaljerad applikationsbeskrivning. Apparaterna överför de uppmätta värdena direkt till din SaniQ-instans via mobiltelefonen - ingen konfiguration eller anslutning till patientappen behövs!

digitale Personenwaage mit eSIM-Technologie

Vikt via mobiltelefon

EKG via ljuddetektering

beurer Blutdruckmessgerät

Blodtryck via mobiltelefon

2

Ny app för HI-patienter

Vår nya patientapp har utvecklats speciellt för att tillgodose behoven hos patienter med hjärtsvikt. 

SaniQ HERZ
3

Intelligent programvara för mottagningar 

I din SaniQ-praxis är alla data tydligt organiserade.

Arzt nutzt SaniQ

Få ut mesta möjliga av din ersättning

... med den mest attraktiva prismodellen på marknaden!

Kardiologer får ersättning utanför budgeten på upp till 1 356,24 euro per patient och år för telemonitorering av hjärtsvikt i enlighet med EBM.

1,356.24 €

Ersättning till EBM
per patient/år

624,12 €

Licenskostnader för SaniQ
per patient/år

732,12 €

Din vinst
per patient/år

1,356.24 €

Ersättning till EBM
per patient/år

624,12 €

Licenskostnader för SaniQ
per patient/år

732,12 €

Licenskostnader för SaniQ
per patient/år

Dina intäkter:

0 %

inkl. support

inkl. utbildning

inkl. sensorer

inkl. underhåll

Dina intäkter:

0 %

inkl. support

inkl. utbildning

inkl. sensorer

inkl. underhåll

Krav för ersättning (enligt QS-V TmHi):

Erhålla extrabudgetär ersättning på totalt 1.356,24 € per behandling per år:

 1. GOP 13583: Vägledning och utbildning av patienter om telemonitorering
  10,92 € (95 poäng, 1x i händelse av sjukdom)
 2. GOP 40910: Schablonbelopp för den nödvändiga grundutrustningen med externa mätinstrument
  68,00 € (1x per behandlingstillfälle)
 3. GOP 13586: Telemonitorering vid hjärtsvikt med hjälp av externa mätinstrument
  241,32 € (2.100 poäng, 1x i behandlingsfall)
 4. valfri GOP 13587: Tillägg till GOP 13586 för intensifierad telemonitorering under helger och helgdagar
  27,01 € (235 poäng, 1x i behandlingsfall)

För telemonitorering vid hjärtsvikt måste patienterna uppfylla följande kriterier:

 • NYHA II eller NYHA III med en ejektionsfraktion < 40%
 • Patienten har en implanterad hjärtenhet (ICD, CRT-P, CRT-D) eller har vårdats på sjukhus för hjärtdekompensation under de senaste 12 månaderna.
 • Patient:in behandlas enligt riktlinjer
 • Patienten är kognitivt, fysiskt och tekniskt kapabel att delta i telemonitoring.

Med SaniQ uppfyller du alla tekniska krav enligt QSV Telemonitoring in Heart Failure 2022:

 • För dina patienter kommer du att få högkvalitativa  externa mätare för registrering av kroppsvikt, elektrisk hjärtverksamhet och blodtryck.
 • Enheterna kan anslutas till SaniQ patient-app via Bluetooth så att de uppmätta vitalparametrarna överförs direkt till appen.
 • Från appen överförs värdena direkt till SaniQ programvara för praxis med hjälp av vilken du och ditt praktikteam utför telemonitorering.

Som kardiolog kan du använda telemonitorering vid hjärtsvikt som primär behandlande läkare och i rollen som Centrum för telemedicin (TMZ) Sätt igång.

Den Godkännande som TMZ kan erhållas på begäran från din förening för lagstadgade sjukförsäkringsläkare, om du arbetar som en SHI-ackrediterad läkare eller i en SHI-ackrediterad MVZ och erbjuder kontroller av rytmimplantat.

Vi hjälper dig gärna att ansöka om antagning!

"Telemonitorering med SaniQ är som en Skyddande sköld för patienterna."

Ralph Rüdelstein, läkare

Överläkare vid avdelningen för internmedicin
på St. Nikolaus Stiftshospital i Andernach

3 steg till telemonitorering av hjärtat

Med SaniQ kan du snabbt komma igång med telemonitorering av dina hjärtsviktspatienter och dra nytta av de extrabudgetära ersättningsposterna i EBM och GOÄ.

Steg 1

1. Ställ in SaniQ

Installera applikationen i webbläsaren på några minuter och synkronisera patientdata från ditt mottagningssystem med SaniQ.

Steg 2

2. identifiera patienter

Identifiera lämpliga patienter som uppfyller de medicinska kraven för telemonitorering i HI.

Steg 3

3. starta telemonitorering

Introducera patienterna till SaniQ-appen och börja övervaka deras vitalparametrar.

Hispanic Doctor's Office: Experienced Head Nurse Sitting at Her Desk Working on Personal Computer in Data Software. Medical Health Care Specialist Filling Prescription Forms, Checking Analysis Results

Vi får ofta följande frågor

När du har identifierat lämpliga kandidater för telemonitorering ska du inhämta deras samtycke till att delta och skapa en patientprofil i SaniQ.

SaniQ är integrerat i AIS-system från CompuGroup Medical (CGM), dvs. du kan importera respektive patientdata för telemonitorering till SaniQ. Annars lägger du helt enkelt in nya patienter för telemonitorering via en inmatningsmask i SaniQ.

De nyregistrerade patienterna kommer sedan att få ett startpaket från oss som innehåller de tre mätinstrumenten och en detaljerad Instruktioner för installation och användning av mätinstrumenten och SaniQ-appen.

Enligt G-BA-beslutet ska du kontrollera programvaran minst en gång om dagen för att se eventuella kritiska händelser för de berörda patienterna. Denna rutinuppgift tar bara några minuter och kan enkelt göras av ditt praxisteam.

Om en kritisk händelse skulle inträffa kan du snabbt initiera terapeutiska åtgärder på distans och till exempel justera medicineringen. Detta minskar till och med trycket på din praktik, eftersom du kan Minska antalet oplanerade besök på mottagningen kan. 

Telemonitorering för hjärtsvikt är Inget system för nödsituationersom kräver omedelbar intervention i medicinska nödsituationer. Den används för medicinsk övervakning av centrala vitalparametrar och för att justera behandlingen i händelse av en betydande försämring av värdena.

Om en patients värden försämras eller över- eller underskrider det fastställda standardintervallet får du ett varningsmeddelande via SaniQ. Enligt G-BA-beslutet ska du reagera på en sådan kritisk händelse inom 48 timmar genom att kontakta patienten och inleda terapeutiska motåtgärder.

Enligt G-BA-beslutet är du som huvudregel skyldig att svara inom 48 timmar efter att du fått ett varningsmeddelande i SaniQ. Helger och allmänna helgdagar är dock undantagna.

Du bör meddela längre frånvaro (t.ex. vid semester eller sjukdom) öppet till dina berörda patienter via e-post. Många mottagningar ber också patienterna att skriva under en friskrivningsklausul.

Vi tar hand om utbildning, logistik och teknisk support för dig och dina patienter:

Utbildning: Du och ditt praxisteam får en introduktion till hur man använder programvaran SaniQ Praxis.

Logistik: De patienter som du integrerar i SaniQ kommer att få ett startpaket från oss med de tre mätinstrumenten och en detaljerad Instruktioner för installation och användning av mätinstrumenten och SaniQ-appen. 

Teknisk support: Om du har några frågor eller problem är vårt supportteam tillgängligt för dig och dina patienter när som helst via telefon eller e-post på vardagar mellan kl. 9 och 16. Vi tar också hand om funktionaliteten eller, om det behövs, bytet av mätinstrumenten.

SaniQ garanterar dig högsta möjliga standard för dataskydd. Programvaran är GDPR-kompatibel, ISO-certifierad, CE-märkt och granskas av TÜV varje år. Våra servrar är uteslutande placerade i Tyskland. Vi separerar även patientens masterdata och hälsodata på databassidan. 

Begär nu: gratis live demo

Med SaniQ uppfyller du alla tekniska och regulatoriska krav för att dra nytta av den extrabudgetära ersättningspotentialen i EBM.

Win-win för dig och dina patienter

Kardiologimottagningar och deras patienter drar lika stor nytta av telemonitorering vid hjärtsvikt.

1. Databaserad terapi

Få en komplett digital historik över dina patienters mätningar:

2. styra terapin digitalt

Upptäck och behandla hjärtdekompensationer tidigt:

3. Utbyte mellan sektorer

Kommunicera med kollegor på ett dataskyddskompatibelt och sektorsövergripande sätt:

4. kommunicera effektivt

Kommunicera digitalt med dina patienter för att minska antalet kontorsbesök:

Ta reda på hur du kan dra nytta av SaniQ!

Tom Saal
-Telemedicinsk konsult...

+49 261 13 498 698

Boka en kostnadsfri demo

sv_SESvenska