Hjärtövervakning på distans vid hjärtsvikt

Kardiologmottagningar har kunnat fakturera för telemonitorering av kronisk hjärtsvikt sedan 2022. Vi visar dig hur du uppfyller kraven, får ersättning utanför budgeten (EBM och GOÄ) och vad du bör tänka på när du väljer en leverantör av programvara för telemonitorering.

Telemonitoring Grafik

Med telemonitorering för hjärtsvikt har det varit möjligt att fakturera nya kardiologiska tjänster via EBM sedan ett G-BA-beslut i januari 2022 och även via GOÄ sedan januari 2024. Detta gynnar både patienter och kardiologer. 

Vad är nyttan med telemonitorering vid hjärtsvikt?

Indikation

Patienterna måste uppfylla dessa krav:

 • Stadium NYHA II eller NYHA III med en ejektionsfraktion < 40%
 • Patienten har en implanterad hjärtenhet (ICD, CRT-P, CRT-D) eller har vårdats på sjukhus för hjärtdekompensation under de senaste 12 månaderna.
 • Patienten är kognitivt, fysiskt och tekniskt kapabel att delta i telemonitoring.
Medicinsk nytta (evidensbaserad)1:
 • Minskning av hjärtkompensationer (se Fallstudie)
 • Minskning av antalet sjukhusvistelser
 • Förbättrad överlevnadsgrad

Fördelar för patienterna:

 • Nära medicinsk vård
 • Mer säkerhet i vardagen
 • Förbättrad förståelse för sjukdomen

Fördelar för kardiologer:

 • Bättre dataunderlag för behandlingsbeslut
 • Effektiv vårdform minskar trycket på mottagningsverksamheten
 • Ersättning utanför budgeten

Extrabudgetär ersättning:

 •  max. 1 356,24 euro per patient och år

Ta reda på hur du fakturerar telemonitorering via EBM och GOÄ och beräkna din potentiella extrainkomst med vår ersättningskalkylator. 

Du måste uppfylla följande krav

För att kunna erbjuda telemonitorering vid hjärtsvikt som en kardiologisk verksamhet behöver du tre saker:

1. Ackreditering som telemedicinskt centrum (TMZ)

Vid telemonitorering samlas patientens hälsodata in (med hjälp av externa mätinstrument eller invasiva instrument) och överförs sedan till ett telemedicinskt center (TMZ) via en sändare. Som kardiolog kan du ta på dig TMZ:s uppgifter om du har blivit certifierad som TMZ av din förening för läkare med lagstadgad sjukförsäkring (KV). Detta ger dig fördelen att du kan debitera för de uppgifter du tar på dig via de nya GOP:erna i EBM räkning extrabudgetär kan.

Inom ramen för certifieringen måste kardiologer bevisa för KV att de uppfyller vissa yrkesmässiga och tekniska krav.

Krav för antagning som TMZ:

1. Godkänd specialist i internmedicin och kardiologi

2. Deltagande i SHI-ackrediterad sjukvård eller arbete i en SHI-ackrediterad MVZ (enligt § 95 SGB V)

3. Godkännande i enlighet med kvalitetssäkringsavtalet (QA-avtalet) Rhythm Implant Control

4. Bevis på uppfyllande av kraven för teknisk utrustning i enlighet med kvalitetssäkringsavtalet om telemonitorering vid hjärtsvikt (§ 5)

De viktigaste uppgifterna för ett telemedicinskt centrum:

 • Test av patienternas lämplighet för telemonitorering med avseende på de medicinska kraven i början av behandlingen.
 • Tillhandahållande och underhåll av den tekniska infrastrukturen (täcks vanligtvis av leverantören av programvaran för teleövervakning)
 • vägleda patienter i användningen av den programvara och teknik som krävs
 • digital övervakning och professionell bedömning av inkommande hälsouppgifter

Med vår SaniQ HERZ programvara för fjärrövervakning ni uppfyller alla tekniska, regulatoriska och dataskyddsmässiga krav. Du får också stöd med auktorisationen som TMZ samt omfattande stöd med att sätta upp och underhålla den tekniska infrastrukturen.

SaniQ Plattform Herzinsuffizienz Monitoring

"Telemonitorering med SaniQ är som en Skyddande sköld för patienterna."

Ralph Rüdelstein, läkare

Överläkare vid avdelningen för internmedicin
på St. Nikolaus Stiftshospital i Andernach

Digital telemonitorering för hjärtsvikt har varit en del av standardvården sedan 2022. Vi frågar Dr Ralph Rüdelstein, överläkare på avdelningen för internmedicin på St Nikolaus Stiftshospital i Andernach, hur det fungerar i praktiken.

1. Vilka är de medicinska fördelarna med telemonitorering vid hjärtsvikt?

Dr Rüdelstein, MD: Genom telemonitorering av patienter med hjärtsvikt kan vi upptäcka komplikationer mycket tidigare och anpassa medicineringen därefter eller öka dosen. Detta ger oss viktig information som hjälper oss att förebygga till exempel hjärtkompensation och ge bättre vård till riskpatienter.


2 Hur tas telemonitorering emot av de drabbade?

Dr Rüdelstein, MD: För de anslutna patienterna är telemonitoring ett slags skyddssköld: de kan lita på att vi kan ingripa direkt och på lämpligt sätt vid onormala värden. Detta skapar trygghet och patienterna drar nytta av det!


3 Vilka är dina erfarenheter ur ett medicinskt perspektiv?

Dr Rüdelstein, MD: Vi kommer mycket bra överens med SaniQs plattform för fjärrövervakning. Den stora fördelen med telemonitoring är att jag själv kan organisera när jag tittar på plattformen - det är bara viktigt att jag (eller en medarbetare) hittar tid att göra det en gång om dagen - och det gör jag!

2. Programvara för telemonitorering

För telemonitoring behöver du en programvara som SaniQ. Programvaran registrerar patientens hälsodata och gör det möjligt för kardiologiska mottagningar att övervaka patienter på distans - med andra ord är det Hjärtat i telemedicinsk vård. Programvaran används också för att lagra de personliga och hälsorelaterade uppgifter som samlas in.

Kvalitetssäkringsavtalet "Telemonitoring vid hjärtsvikt" omfattar följande Krav för programvara för distansövervakning listad:

 • Överensstämmelse med krav på dataskydd
 • Lämplighet för daglig komplett dataöverföring
 • Lämplighet för att fastställa patientspecifika gränsvärden och för att utfärda varningar när gränsvärden överskrids eller inte uppnås

Du bör också vara uppmärksam på detta när du väljer leverantör:

Övervakning av hjärtsvikt.

Äntligen enkelt med SaniQ HERZ

Digital övervakning av hjärtsvikt.

Äntligen enkelt med SaniQ HERZ

3. externa mätinstrument för patienterna

Som en del av telemonitoring för hjärtsvikt registreras vitala parametrar med hjälp av implanterade hjärtenheter eller externa mätinstrument. Båda är möjliga med SaniQ.

Vid övervakning med externa mätinstrument 3 Vitala tecken inspelad: 

 • Kroppsvikt
 • elektrisk hjärtslag
 • Blodtryck

Därför förser vi patienterna med en EKG-apparat, en blodtrycksmätare och en kroppsvåg som de kan ta med sig hem. Dessa är toppmoderna sensorsystem som automatiskt analyserar de uppmätta värdena omedelbart efter mätningen. via mobiltelefon till ditt kliniksystem. Detta gör den besvärliga och felbenägna parkopplingen av enheter via Bluetooth överflödig för patienterna.

Slutsats

Ur medicinsk och budgetmässig synvinkel är det värt för kardiologiska mottagningar att sluta skjuta upp ämnet och börja med telemonitorering av hjärtat.

Har du fortfarande några frågor? Då har vi sammanställt en FAQ med vanliga frågor om telemonitoring för dig nedanför denna artikel. Om du har ytterligare frågor hjälper vi dig också gärna och ger dig råd när som helst via vår Kontaktformulär eller via vår hotline:

+49 261 13 498 698

Källor:

 1. Anker SD, Koehler F, Abraham WT (2011) Telemedicin och fjärrbehandling av patienter med hjärtsvikt. Lancet 378:731-739
 2. Kassenärztliche Bundesvereinigung & GKV-Spitzenverband: Avtal om kvalitetssäkring av telemonitorering vid hjärtsvikt. 2022. 
MFA bei der Arbeit mit SaniQ

Vanliga frågor om telemonitorering med SaniQ

När du har identifierat lämpliga kandidater för telemonitorering ska du inhämta deras samtycke till att delta och skapa en patientprofil i SaniQ.

SaniQ är integrerat i AIS-system från CompuGroup Medical (CGM), dvs. du kan importera respektive patientdata för telemonitorering till SaniQ. Annars lägger du helt enkelt in nya patienter för telemonitorering via en inmatningsmask i SaniQ.

De nyregistrerade patienterna kommer sedan att få ett startpaket från oss som innehåller de tre mätinstrumenten och en detaljerad Instruktioner för installation och användning av mätinstrumenten och SaniQ-appen.

Enligt G-BA-beslutet ska du kontrollera programvaran minst en gång om dagen för att se eventuella kritiska händelser för de berörda patienterna. Denna rutinuppgift tar bara några minuter och kan enkelt göras av ditt praxisteam.

Om en kritisk händelse skulle inträffa kan du snabbt initiera terapeutiska åtgärder på distans och till exempel justera medicineringen. Detta minskar till och med trycket på din praktik, eftersom du kan Minska antalet oplanerade besök på mottagningen kan. 

Telemonitorering för hjärtsvikt är Inget system för nödsituationersom kräver omedelbar intervention i medicinska nödsituationer. Den används för medicinsk övervakning av centrala vitalparametrar och för att justera behandlingen i händelse av en betydande försämring av värdena.

Om en patients värden försämras eller över- eller underskrider det fastställda standardintervallet får du ett varningsmeddelande via SaniQ. Enligt G-BA-beslutet ska du reagera på en sådan kritisk händelse inom 48 timmar genom att kontakta patienten och inleda terapeutiska motåtgärder.

Enligt G-BA-beslutet är du som huvudregel skyldig att svara inom 48 timmar efter att du fått ett varningsmeddelande i SaniQ. Helger och allmänna helgdagar är dock undantagna.

Du bör meddela längre frånvaro (t.ex. vid semester eller sjukdom) öppet till dina berörda patienter via e-post. Många mottagningar ber också patienterna att skriva under en friskrivningsklausul.

Vi tar hand om utbildning, logistik och teknisk support för dig och dina patienter:

Utbildning: Du och ditt praxisteam får en introduktion till hur man använder programvaran SaniQ Praxis.

Logistik: De patienter som du integrerar i SaniQ kommer att få ett startpaket från oss med de tre mätinstrumenten och en detaljerad Instruktioner för installation och användning av mätinstrumenten och SaniQ-appen. 

Teknisk support: Om du har några frågor eller problem är vårt supportteam tillgängligt för dig och dina patienter när som helst via telefon eller e-post på vardagar mellan kl. 9 och 16. Vi tar också hand om funktionaliteten eller, om det behövs, bytet av mätinstrumenten.

SaniQ garanterar dig högsta möjliga standard för dataskydd. Programvaran är GDPR-kompatibel, ISO-certifierad, CE-märkt och granskas av TÜV varje år. Våra servrar är uteslutande placerade i Tyskland. Vi separerar även patientens masterdata och hälsodata på databassidan. 

Dessa artiklar kan vara av intresse för dig:

sv_SESvenska